«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ دی ۱۸, پنجشنبه

اهریمنی که خود خدا را نیز بازی می دهد! ـ بازانتشار

واعظی بر منبر می گفت كه هر كه نامِ آدم و حوا نوشته در خانه آویزد، شیطان بدان خانه در نیاید.

طلحك از پای منبر برخاست و گفت:
مولانا شیطان در بهشت در جوار خدا به نزد ایشان رفت و بفریفت؛ چگونه می شود كه در خانه ی ما از اسم ایشان بپرهیزد؟

جاودانه عُبید زاکانی

برنام از آن من است.   ب. الف. بزرگمهر

https://www.behzadbozorgmehr.com/2015/02/blog-post_9.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!