«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ دی ۲۵, پنجشنبه

نه کودن! تو بیش از آن ها به چنین نامه ای برای خودنمایی نیازمندی! ـ بازانتشار

برنام گزارشی از تارنگاشت مزدور «یانکی» ها نگاهم را می گیرد. آن را باز می کنم و ناخودآگاه به تصویر درج شده در آن خیره می شوم. آقای خوک، سرگرم دست دادن با نماینده ی جمهوری سرفراز دمکراتیک خلق کره است؛ جداگانگی میان شیوه ی نگاه کردن شان و آنچه «میمیک چهره» خوانده می شود با اندک باریک بینی بیش تر، بچشم می خورد. آقای خوک، برخلاف آن یکی که لبخندی طبیعی بر چهره اش نقش بسته، لبخندی کمرنگ و زورکی بر لب دارد؛ از آن برجسته تر، نگاه خودپرستانه و خوک منشانه ای است که حتا از نیمرخ، چشم را می آزارد. با خود می گویم:
احمق جان! مگر از یک خوک می توان چشم آن داشت که چون آدم یا جانوری دیگر به جهان پیرامون خویش بنگرد؟!

با شتاب گزارش بیمایه و خاله زنکی که چیزی بیش از خبر رفت و آمدها و شام خوردن آن نماینده با آقای خوک دربرندارد را پایین می روم و به جمله ی زیر می رسم که با عبارت بی آرش و ناهماوندِ «در همین حال ...» می آغازد:
«در همین حال ”دونالد ترامپ“ ... روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت:
«[گفتگوهای  ما] با کره شمالی [بخوان: جمهوری سرفراز دمکراتیک خلق کره!] بخوبی پیش می رود. وزیر امور بیرونی، نشست های بسیار خوبی [با آن ها] داشته است. می پندارم آن ها روز آدینه به واشینگتن می آیند که نامه ی ”کیم جونگ اون“ را به من بدهند. این برای آنها بسیار مهم است.»۱

سستی سخن و منش فرومایه ی وی از همان «... این برای آنها بسیار مهم است» بروشنی پیداست و در پاسخ باید گفت:
نه کودن! تو بیش از آن ها به چنین نامه ای برای خودنمایی نیازمندی!

با خود می اندیشم:
این یکی از آن تصویر چشمگیرتر است و واپسین جمله ی آن، تراز اندیشگی و شیوه ی نسنجیده و ناپخته ی سخن گفتن لات بی سر و پای «یانکی» را بخوبی نمایش می دهد؛ کسی که بگمانم اگر سخنرانی هایش را پیشاپیش آماده نکنند و به عنوان نمونه، در گردهمایی سالیانه در نیویورک که دیگر سیاست بازان و سردمداران کشورها گرد هم می آیند، کار را بخود وی بسپارند با جمله ای اینچنین بیاغازد:
خوش اومدین! ولی فِک نکنین پول علف خرسه، بیاین اینجا، بخرج ما بخورید و بخوابید! اومدن تون باید سودی داشته باشه؛ وگرنه، بی مایه فطیره! اگر اومدن به اینجا براتون مُهمّه، باید سر کیسه ها رُ شل کنین ...

آنچه به درونمایه ی گفتگوهای پیشِ رو بازمی گردد و پرداختن به آن، نیازمند نوشتاری جداگانه است، کوتاه نمودن دست همه از جنگ ابزارهای اتمی و هسته ای در سرزمین کره خواهد بود و بیش از سی هزار نیروی نظامی «یانکی» و جنگ ابزارهای شان در بخش چنگ اندازی شده در جنوب آن سرزمین را نیز در نخستین گام، دربرمی گیرد؛ به این ترتیب، «خلع سلاح هسته ای کره شمالی»۲ که از زبان لات بی سر و پای «یانکی» در همین گزارش بیمایه از آن یاد شده، یاوه ای بیش نیست! اینکه آیا جمهوری سرفراز دمکراتیک خلق کره در نخستین گام و دور نخست از گفتگوها ، بیرون رفتن نیروهای «یانکی» از بخش چنگ اندازی شده ی آن سرزمین را خواستار خواهد شد یا نه بویژه با نقش پلیدی که رژیم کاسه بشقاب فروش های چینی در پشت پرده بازی نموده و ریز و شپش آن، همچنان پنهان نگاه داشته می شود،۳ چندان روشن نیست. با این همه، چنانچه در گام نخست، پیمانی استوار۴ برای کوتاه نمودن دست همه از جنگ ابزارهای اتمی و زدودن همه ی سرزمین کره از چنین جنگ ابزارهای مرگباری بدست آید، کامیابی بزرگی نه تنها بسود توده ی مردم کره در هر دو بخش شمال و جنوب آن که برای جهان و پیشبرد سوسیالیسم خواهد بود. به هر رو، باید دید که کار چگونه پیش خواهد رفت. همینکه لات بی سر و پای «یانکی» از «گمانه ی بدرازا کشیده شدن گفتگوها و برگزاری دور دوم یا سوم نشست سران»۵ سخن به میان آورده و آقای خوک نیز در پی، افزوده: «همچنان کارهای زیادی پیش رو داریم ...»۶ به اندازه ای بسنده گویا و شایان درنگ است.

ب. الف. بزرگمهر   ۱۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/06/blog-post.html

پی نوشت:

۱ ـ برگرفته از گزارش «پومپئو: در مذاکره با مقام های کره شمالی پیشرفت‌های خوبی داشتیم»، تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»  ۱۱ خرداد ماه ۱۳۹۷ (با ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی درخور از اینجانب؛ افزوده های برجسته نمایی شده ی درون [ ] نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

۲ ـ همانجا

۳ ـ در این باره، لات بی سر و پای «یانکی»، یکی دو بار از کاسه بشقاب فروش چینی: «شی جین پینگ» سپاسگزاری ویژه نموده و کارچاق کنی وی را ستوده است؛ ستودن هایی که بی اشاره به هماوندی های خوب بازرگانی و «بسیار چیزهای خوبِ دیگر» نبود. هر چه نباشد، این بورس باز نیرنگباز، مزه ی دهان کاسه بشقاب فروش ها را خوب می داند.

۴ ـ نه پیمان ننگینی چون آنچه در فرجام کار، «برجام» نام گرفت و بگفته ی رفیقِ دود و دَمِ رهبری:
«یک اشکال دیگر برجام، نداشتن متن فارسی بود که احساس حقارت به انسان دست می‌داد. حتی عهدنامه های گلستان و ترکمانچای هم با آن متن ذلت بار، نسخه فارسی داشتند؛ اما درباره برجام اینهم انجام نشد.» برگرفته از «انتخاب»  نهم خرداد ماه ۱۳۹۷

۵ ـ برگرفته از گزارش «پومپئو: در مذاکره با مقام های کره شمالی پیشرفت‌های خوبی داشتیم»، تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»  ۱۱ خرداد ماه ۱۳۹۷ (با ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی درخور از اینجانب؛ افزوده های برجسته نمایی شده ی درون [ ] نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

۶ ـ همانجا

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!