«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ شهریور ۱۲, چهارشنبه

سبد کالای «حسن آقا» ـ بازانتشار

پیش از دَم کردن برنج، دستارش را برداشته بجای دَمکنی از آن بهره برید؛ ولی اشتباها خودش را لای برنج نگذارید! در صورت وجود هرگونه مشکل  ...

ب. الف. بزرگمهر    ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۲

https://www.behzadbozorgmehr.com/2014/01/blog-post_2797.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!