«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ تیر ۱۳, دوشنبه

من و تو که با هم از این حرف ها نداریم ... ـ بازپخشش

تو چرا دیگر از من رَم می کنی؟! با آن «کدو تنبل» ها بودم که گفتم: «من هالک هستم؛ هرچه برافروخته ‌تر شوم، نیرومندتر می‌شوم.»* می خواستم کمی از من حساب ببرند و بترسند. من و تو که با هم از این حرف ها نداریم ...

ب. الف. بزرگمهر   ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۸

https://www.behzadbozorgmehr.com/2019/09/blog-post_16.html

* «هالک هرچه از برافروختگی دیوانه‌تر شود، نیرومندتر می شود ... هالک همیشه راهی برای فرار پیدا می‌کند؛ چه اندازه دست و پایش بسته بدیده آید، برجسته نیست ... این همان چیزی‌ست که در این کشور روی می دهد. ما روز  سی و یکم اکتبر [از اتحادیه اروپا] بیرون می رویم.» گفته های «بوریس جانسون» در گفتگویی رسانه ای، ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۸

«هالک»، گوریل وَش غول پیکرِ سبزرنگِ کتاب ها و کارتون های ساخته و پرداخته برای کودکان است که نمی‌تواند خشم خود را مهار کند.

https://www.behzadbozorgmehr.com/2019/09/blog-post_16.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!