«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ آذر ۲, شنبه

برادران! تنبان تان را سفت و سخت بچسبید که کار زارتر از آن است که می پندارید

به نوشته ی زیر اندکی باریک شوید! کاری به دوپهلوگویی های این روزها پرکاربردِ خرموش های شکمباره ی آنچه همچنان «نظام» نامیده می شود و خیمه و خرگاهی بی سر و سامان با کیر خری تمرگیده در بالای آن بیش نیست، ندارم. با این همه، این گفته ها که نشانه های گوزپیچ شدن "نظام" سگ مذهب را دربردارد و بویژه واپسین بند هشدارآمیزِ آن، شایان درنگ و نشانه ای روشن از سراشیبی تندی است که آن خیمه و خرگاه، بر روی آن پایور نمانده، خواه ناخواه فروریخته و خرد و خاکشی خواهد شد؛ خیمه و خرگاهی پوشالی که چنانچه بدست توانای توده های مردم ایران برچیده و بزیر کشیده نشود با فروپاشی آن، ایران زمین نیز به پرتگاه نابودی و تکه تکه شدن کشانده خواهد شد.

گویند، آش آنچنان شور شده که خان هم دریافته است؛ ولی از دید من با آنکه اینک رفته رفته بیش تر روشن می شود که سرکوبِ این بار در سنجشی نسبی با رویدادهای آذرخش دی ماه ۱۳۹۶ چندین برابر بیش تر بوده ـ و هنوز درازا و پهنای آن نیازمند پرتوی نیرومندتر است ـ کار از این هم بیش تر بالا خواهد گرفت؛ بگونه ای که اگر پیش تر ها شاه می بخشید، ولی شاهقلی نمی بخشید،* اینک نه تنها شاهقلی هم می بخشد که به شاه و بالانشین ها هشدار نیز می دهد:
برادران! تنبان تان را سفت و سخت بچسبید که کار زارتر از آن است که می پندارید. پایان پاییز کم کم فرامی رسد و هنگام شمردن جوجه ها نزدیک تر می شود. هوا پس است! نمی بینید برادر تازی ـ انگلیسیِ نامور به «مگوزید بر ما»ی مان،** خودش را کنار کشیده و نامزدِ هیچ جای و جایگاهی در ولایت نیست؟!

ب. الف. بزرگمهر   دوم آذر ماه ۱۳۹۸

* شاه می بخشد، ولی شاهقلی نمی بخشد!

** «مگوزید بر ما که خود ریده ایم ...»، ب. الف. بزرگمهر   چهارم مهر ماه ۱۳۹۸

***

«حفاظت از نظام جمهوری اسلامی، تمامیت ارضی، استقلال و امنیت کشور از اوجب واجبات است؛ ولی ایجاد امنیت را نباید فقط در برخورد با ناامنی‌ها خلاصه کرد که قبل از آن باید عوامل ایجاد ناامنی‌ها شناسایی و ریشه‌کن شوند. در ناامنی‌های هفته آخر آبان، عامل پدید آمدن ناامنی تصمیم نادرستی بود که درباره دو ‌نرخی‌کردن بنزین و گران کردن جهشی قیمت آن گرفته شد و البته زمان و چگونگی اعلام و اجرای آن.

مسوولان نظام باید این واقعیت را بدانند که اکثریت قریب به‌ اتفاق مردم کشور همانطور که قبول دارند قیمت بنزین می‌بایست افزایش پیدا می‌کرد، در این نکته نیز اتفاق‌نظر دارند که تصمیم اتخاذ شده در این زمینه نادرست بوده است و زمان و چگونگی اجرای آن نادرست‌تر. حتی مردمی که این روزها در نقاط مختلف کشور در راهپیمایی‌ها شرکت می‌کنند تا آشوبگران و حامیان خارجی آنها را محکوم کنند، آنها هم متفقاً این تصمیم‌گیری را قبول ندارند. مردم از نظام و امنیت کشور دفاع می‌کنند نه از این تصمیم.

آرامش این روزها مسوولان نظام را دچار این اشتباه نکند که مردم در مورد تصمیم بنزینی ما در اشتباه بودند و حالا که متوجه شده‌اند نه‌تنها حرفی ندارند بلکه برای تصحیح کردن اشتباه خودشان به صحنه آمده‌اند و راهپیمایی می‌کنند.»

گفته های مدیر مسوولِ گوزپیچ شده ی روزنامه «جمهوری اسلامی»، برگرفته از «خبرهای جهان»  دوم آذر ماه ۱۳۹۸

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!