«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ آبان ۲۳, پنجشنبه

می پندارم باید از وی پشتیبانی کنیم ... ـ بازانتشار

«می پندارم باید از وی پشتیبانی کنیم ... دونالد ترامپ، هیچگاه در امور سیاسی و کشوری شرکت نداشته و بنابراین باید جُستارهای فراوانی بیاموزد و گاهی وقت ها، مانند من، آموختن با پرداخت هزینه‌های سنگین همراه خواهد بود.» (جیمی کارتر در مراسم سوگند ریاست جمهوری دونالد ترامپ در ۲۰ ژانویه)

دنباله ی سخن جیمی بوی:
خوشبختانه، وی جانور گوشتخواری است و اشتهای فراوانی نیز دارد. به همین شَوَند، دور و بر کشتزارهای بادام زمینی ما نخواهد آمد؛ ولی هیچ چیز را نمی توان پیش بینی نمود؛ همه چیز دست خداست و خدا را چه دیدی؟! شاید برای نمایش نیرو هم شده، بیاید و چند جایی را نیز لگدمال کند. خدا آخر و عاقبت ما و او را به خیر کند. امیدوارم گردنش خرد نشود. می پندارم به امید خدا امسال بادام زمینی بیش تری دشت کرده به بازار خواهیم آورد. خدا با ماست!  

ب. الف. بزرگمهر   ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۵

http://www.behzadbozorgmehr.com/2017/02/blog-post_8.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!