«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ آبان ۲۰, دوشنبه

در جایی که دزدبازار است و همه می دزدند، خودمان هم باید همرنگ جماعت باشیم

«چگونه یک مقام مسوول ... چنانچه از بروز مفسده‌ای در بخش‌های مختلف دولت مطلع شد [باید] برابر ضوابط و مقررات قانونی، موضوع را به انضمام اسناد و مدارک به مراجع قضایی اعلام و منعکس نماید، در یک سخنرانی عمومی با ادعای لزوم شفافیت و پاسخگویی بخش‌های مختلف، موضوعاتی را مطرح کرد ...»۱ 

برای آنکه سر بزرگ آن که زیر لحاف است، آنچنان برآمده و به عرش رسیده که کسی آن را نمی بیند؛ ولی سر کوجک آن که برادرِ عزیز دل مان نیز در آن جنب و جوشی دارد، بیش تر میلیون تومانی و میلیارد تومانی است۲ و خودتان بهتر می دانید که در برابر میلیون ها و میلیاردها دلار، این پول ها پشیزی بیش نیست. از آن گذشته، در جایی که دزدبازار است و همه می دزدند و بر سر دزدی ها با هم گاوبندی دارند، برادر دلبندمان که بجای خود، خودمان هم باید همرنگ جماعت باشیم؛ وگرنه، کلاه سرمان می رود! تنها سخن از کلاهبرداری نیز نیست که بفرموده ی رهبر عظیم الشان، کَاَنَّهُ سرت را هم بر باد می دهی! ما ناچاریم همان کلاه که از بس به سر این و آن نهاده و گشاد شده است را بر سر عوام النّاس و همین عوام النّسناسی که پای سخنرانی مان می آیند، بنهیم و مشتی ژاژ بارشان کنیم تا دلخوش شوند!

از زبان آخوند پفیوز امنیتی که از هر گونه آمادگی برای سپردن ایران بدست «یانکی» ها و گشودن راه برای سربازان «یانکی» برخوردار است و من با آنکه می خواهم سر به تن هیچکدام از خرموش ها نباشد، ناچارم آن را بار دیگر گوشزد نمایم:

ب. الف. بزرگمهر  ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۸

پی نوشت:

۱ ـ واکنش غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه ی جان ننه شان: «قضایی» به گفته های آخوند پفیوز امنیتی: حسن فریدون روحانی شده در حجره های تنگ و تاریک حوزه، برگرفته از «نسیم آنور خط»  ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۸

۲ ـ «آحاد مردم و جناح های سیاسی کشور، خواستار مبارزه با فساد هستند؛ حالا که فسادهای میلیون و میلیارد تومانی را رسیدگی می‌کنند، درباره فسادهای میلیارد دلاری هم برای مردم توضیح دهند.» «ایرنا»  ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۸

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!