«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ آبان ۱۹, یکشنبه

... و آنها به صحنه آمدند! ـ بازانتشار

ما پیرو حسینیم؛ ذلت نمی پذیریم

بسم الله القاسم الجبارین ( ولن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا)
نساء /141. ترجمه: «خداوند سبیل و طریقی برای کافران بر مؤمنان قرار نداده است.»

وزرات خارجه دولت احمدی نژاد یکماه فرصت دارد تا لانه جاسوسی انگلیس را تخلیه و سفیر جنایتکار بریتانیای استثمارگر را از سرزمین پاکان و نجیب زادگان یعنی ایران اسلامی بیرون کند.

آقای علی اکبر صالحی وزیر خارجه دولت دهم ، ما شنیده ایم  شما از منتصبین (منظور منتسبین است. ب. الف. بزرگمهر) به جریان انحرافی هستید. به همین دلیل، هر گونه کوتاهی جنابعالی در اجرای مصوبه مجلس برای شما گران تمام خواهد شد و امت حزب الله ، کم کاری و خیانت احتمالی شما را فراموش نخواهد کرد.

وزارت خارجه در فرجه مصوبه مجلس فرصت دارد تا نظر امت حزب الله را از طریق فنون رسمی دیپلماسی بین الملل اجرا کند و گرنه ما خود به صحنه می آییم.پی افزوده:

بگمانم دنباله ی آن آیه را یا موریانه ها از کتاب هوایی جویده اند یا ساده تر، کارِ دشمن* است:
«خداوند سبیل و طریقی برای کافران بر مؤمنان قرار نداده است»؛ بجز یک راه: واداشتن شان به نرمش قهرمانانه!

ب. الف. بزرگمهر   ۱۹  آبان ماه ۱۳۹۸

* بحمدلله، دشمن کار ما را ساده نموده است. هر چیزی که کمی پیچ و تاب برداشته باشد و ما یجوری از آن سر در نیاوریم، کار دشمن است.

از زبان «کیر خر نظام خرموشی»: ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!