«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ آبان ۲۸, سه‌شنبه

پیامی بجا و گواهمند از همبستگی توده های مردم بجان آمده ی عراق با مردم ایران

پیام همبستگی پرخاشگران میدان تحریر بغداد به مردم ایران

گروهی از پرخاشگران میدان تحریر بغداد در پیامی نوشتاری با خواسته‌‌های مردم پرخاشگر در ایران همبستگی نشان دادند.

متن پیام:
خطاب به ملت شكوهمند ايران

براى مردم دلسوز ايران

در این روزها شما گواه جنبش مردم عراق هستید و بانگ جوانان پرخاشگرعراقی علیه حکومت شان بگوش تان می‌رسد که در بیش تر آن ها از ایران یاد می‌ کنند. امیدواریم بدانید که ما جز مهربانی و سپاس از ملت ایران، چیزی در دل نمی‌گنجانیم. دشواری ما تنها با رژیم ایران است که از پتیارگان و تبهکاران و آدمکشان در میهن‌مان پشتیبانی می‌کند.

به رهایی از حکومتِ دزد چشم می‌دوزیم؛ همچنین آرزومندیم که هماوندی های پایدار و استوار با ملت ایران داشته باشیم که شایسته ی حکومتی دادگر و پیشرفته اند.

نابود باد حکومت های ستمگر و پابرجا باد ملت ها!

برادران پرخاشگرتان در میدان تحریر بغداد

‏«غیث جابر»، یکی از هماهنگ‌کنندگان پرخاش های بغداد، در گفتگو با «خبرگزاری فرات» انتشار این پیام از سوی جوانان میدان تحریر را تأیید کرد.

«خبرگزاری فرات»  ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸ (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب؛ برنام نیز از آنِ من است.   ب. الف. بزرگمهر)


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!