«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ تیر ۲۱, چهارشنبه

شما چشم دیدن فروش پفک نمکی و چیپس و اینا را هم ندارید؟! ـ بازپخشش

ما به آن ها گفته ایم، بیایند! ما تا دل تان بخواهد چیپس، پفک نمکی و حتا خروس قندی و آدامس های خروس نشان کهنه داریم و می توانیم آن ها را زیر نام «مواد خوراکی» و اینا جا بزنیم که با تحریم آمریکایی ها روبرو نشود؛ پول و سرمایه  هم مانند همیشه می توانند هر اندازه دل شان خواست، بیاورند و در بانک های ما جای دهند. داد و ستدی که در کار نباشد، دیگر چه تحریمی؟! شتر دیدی، ندیدی! نام آن را هم که حساسیت برانگیز شده بود و هر کس می شنید، گوش هایش تیز می شد، کنار نهاده و نامی تازه برای آن برگزیده ایم: «اینس تکس» که به آرش «ابزار پشتیبانی از بده بستان های بازرگانی و سوداگری و اینا»ست.  گیریم که خواسته باشیم کمی هم به آقای ترامپ دهن کژی کرده باشیم؛ ما هم برای خود آدمیم و باید به جهانیان نشان دهیم که می توانیم بی وابستگی به شما کارهای مان را سر و سامان دهیم.۱ ما این ساز و کار را تنها با سه هزار یورو راه انداخته ایم۲ و شرکت های کوچک مان در همه ی اروپا بویژه اروپای باختری از آن بهره مند می شوند. از سوی دیگر، هم دست آن ها را زیر ساتور «قطعنامه فصل هفتم منشور سازمان ملت ها» نگاه می داریم و از فشار کمرشکنِ درونی به خرموش های خوب پروار شده مان در خودِ ایران می کاهیم و هم آن ها چیزکی خواهند داشت تا به مردم کشورشان نشان دهند و آنچه رهبر نابخردشان با برنامِ «اقتصاد مقاومتی» از آن یاد می کند، اندکی هم شده، راه خواهد افتاد. دستِکمِ کم آن، کودکانِ کار آن کشور چیزهای بیش تری برای فروش در خیابان ها خواهند داشت تا شکم خانواده های بخت برگشته شان را سیر کنند. «اینس‌تکس در چارچوب استانداردهای تراز بالای جهانی کار خواهد کرد و دوراندیشیِ پیکار با پولشویی و دستیابی مالی تروریسم را بدیده خواهد گرفت.»۳

ما در این چارچوب تا هنگامی که آن ها قراردادهای «فا تُف» و «سی تُف» را دستینه نکرده و زیر بار آن نرفته اند از آن ها نفت و گاز نخواهیم خرید و داد و ستدهای بزرگ کالایی که شما بتوانید روی آن انگشت بنهید، در کار نخواهد بود. همین را هم که با سرمایه ای ناچیز پایور نموده و هنوز آنچنان نیز راه نیفتاده با منت نهادن به سرشان انجام می دهیم و اگر بتوانیم برنامه ی موشکی شان را بخوابانیم و قراردادهای تازه را نیز بریش شان ببندیم، دیگر نخواهند توانست از جای شان جُنب بخورند.

خوب! شما که همه ی این ها را می دانستید. این هوچی بازی ها برای چیست؟! آقای ترامپ کم بود و اینک، شما نه تنها پا در جای پای وی نهاده اید که روی دست شان نیز زده اید؟! نمی بینید که شرکت های کوچک و میانگین اروپایی رو به ورشکستگی می روند و بسان پیش از آغاز «جنگ جهانی دوم»، زمینه های نیرومند شدن و سربرآوردنِ فاشیسم و گونه هایی از نازیسم را فراهم می آورند؟ سیاست شما و رییس جمهورتان ما را به همان سو می راند. «کریستین لاگارد»، بهنگام خود، بسیار درست و باریک روی چنین سیاستی که به جنگ جهانی دیگری خواهد انجامید، انگشت نهاده بود.۴

آیا می پندارید، همزمان با نظامی کردن آسمان پیرامون زمین، اروپا و روسیه و چین را درگیر جنگی خانمان برانداز نموده و خود از آن دور خواهید ماند تا در گام پسین، دیگران را زمینگیر یا نابود کنید؟ پنداری بس بیم برانگیز، کوته بینانه و خام است؛ نه مردم اروپا و نه دیگر مردم جهان، «بارباروسا»یی۵ دیگر را برنخواهند تابید. مردم اروپا این آزمون بس تلخ و جانگداز که از آن میان، جانِ بیش از پنجاه میلیون آدم را گرفت، پشت سر نهاده و حتا اگر کلان سرمایه داری اروپایی ناگزیر به تن دادن به آن باشد، نخواهند گذاشت باری دیگر رخ دهد.

ب. الف. بزرگمهر   ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۷

https://www.behzadbozorgmehr.com/2019/02/blog-post_10.html

پی نوشت:

۱ ـ از زبان رییس شورای اروپا: «دونالد سوسک» که زمانی پیش تر در گفتگو با خبرنگاران در سوفیا (صوفیه ـ بلغارستان) گفته بود:
اروپا باید سپاسگزار خواسته ‌های تازه ی آقای ترامپ باشد که نشان داد «ما باید همه ی پنداشت های مان را دور بریزیم ... و پشت به پشت خود داشته باشیم.»

برگرفته از تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»  ۲۶ اُردی بهشت ماه ۱۳۹۷ (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

۲ ـ به گفته طرف‌های اروپایی از «اینس‌تکس» یا همانا «ساز و کار مالی ویژه ی اروپا» در آغاز، تنها برای فروش مواد خوراکی، دارو و ساز و برگ پزشکی به ایران سود برده خواهد شد؛ ولی از گسترده ‌تر شدنِ پهنه ی کار آن در آینده برخوردار است. «اینس‌تکس» به عنوان شرکتی با سرمایه ی ۳ هزار یورو در پاریس پایور شده و در گروه کارگزار آن، هموندانی از فرانسه و آلمان دارد.

بنیاد داده ها برگرفته از تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا» به تاریخ ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۷ با ویرایش، پارسی و فشرده نویسی درخور از اینجانب است. ب. الف. بزرگمهر

۳ ـ همانجا (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

۴ ـ کریستین لاگارد، رییس «صندوق جهانی پول»، سی تیر ماه گذشته، در نشست گروه نامور به «بیست» گفته بود که بدترین سناریو در پی جنگ بازرگانی، ایستادن دامنه ی نیم درصدی «فرآوری آمیغ درونی» («تولید ناخالص داخلی») در پهنه ی جهانی است که به کاهش ۴۳۰ میلیارد دلاری رویش اقتصادی جهان خواهد انجامید.

برگرفته از تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»   ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷

۵ ـ یورش برق آسای نزدیک به چهار میلیون نیروی نظامی بسیار خوب ساز و برگ یافته زیر رهبری «آلمان نازی» به «اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی» در تابستان ۱۹۴۱با زیر پا نهادن تبهکارانه ی قرارداد بسته شده با نخستین کشور کارگران و زحمتکشان جهان، بی هیچ فراخوان جنگی از پیش و کشت و کشتار و نابودی همه سویه ای که دامنه و درنده خویی آن، در تاریخ آدمی دیده نشده است!

زیرنویس تصویر:

«ریچارد گرنل»، نماینده ی سیاسی «یانکی» ها در آلمان، در گفتگویی رسانه ای که متن آن، ۲۱ بهمن ماه در روزنامه ی آلمانی «فرانکفورتر آلگماینه زایتونگ» درج شده، درباره ی «ساز و کار مالی داد و ستد اروپا با ایران» نامور به «اینس‌تکس»، آن را ناسازگار با کوشش های لات بی سر و پای «یانکی» در افزایش فشار به رژیم خرموش های اسلام پیشه ی همچنان فرمانروا بر میهن مان برای بازگشت به گفتگوهای تازه بر سر گستره‌ای از چالش های گوناگون دانسته و با نام بردن از چیزی به نام «دکترین ترامپ»* که مرغ پخته نیز از شنیدن آن خنده اش می گیرد، گفته است:

«ما از نیرومندترین تحریم‌های شدنی سود می‌بریم؛ همزمان، پیشنهاد انجام گفتگوها را نیز در میان می نهیم تا ببینیم آیا رفتار برخی کشورها دگر می‌شود یا نه.»**

* بجای «دکترین» می توان بسته به مورد، واژه های «آموزه»، «انگاره» یا «جهان بینی» بکار برد.

برگرفته از پی نوشتِ نوشتار «بجای پرگویی، سیاست و سازمان حزب را بر بنیاد حزب تراز نو لنینی بهبود بخشیم!»، ب. الف. بزرگمهر   سوم دی ماه ۱۳۹۴

http://www.behzadbozorgmehr.com/2015/12/blog-post_24.html

** بنیاد نوشته، برگرفته از تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا» به تاریخ ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۷ است که از سوی اینجانب، ویرایش، پارسی و بازنویسی شده است.  ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!