«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ مرداد ۶, جمعه

آهای پشمعلی، از بالای درخت بیا پایین!

آهای پشمعلی، از بالای درخت بیا پایین! اینجا که جای این میمون بازی ها نیست. این بی سر و پاها را با خود همراه می کنند تا آبروی مان را ببرند ...

از زبان این چوخ بختیار آفریکایی:  ب. الف. بزرگمهر  ششم امرداد ماه ۱۴۰۲  

زیرنویس پرتور:

دومین نشست سران در «همایش روسیه ـ آفریکا» ـ «کانون کنگره ها و نمایشگاه های اکسپوفروم» ـ سن پترزبورگ
هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!