«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ تیر ۱۱, یکشنبه

حساب شما از روس ها جداست ...

بخدا سوگند اگر ما آماج انگولک کردن چینی ها را در سر داشته باشیم. ما هم مانند شما می خواهیم کاسه بشقاب های خودمان را بفروشیم. حساب شما از روس ها جداست که چوب در لانه ی زنبورمان کرده اند.  امیدواریم شما که می دانیم داد و ستد را برتر از جنگ و گریز بشمار می آورید، پای خود را از این میدان بیرون بگذارید تا همه شان را بگزیم!

ب. الف. بزرگمهر   ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۲

«کلاوس شواب»، بنیانگزار و مهتر «گروه گردانندگان همایش جهانی اختساد» در گفتگو با «لی کیانگ»، نخست وزیر چین (در پرتور گنجانده نشده)، در  نشستی دوسویه در «تیانجین» (چین) ـ ۲۶ ژوئن ۲۰۲۳ برگرفته از «چوب دو سر گُه» (با ویرایش، پارسی و فشرده نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!