«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ تیر ۱۹, دوشنبه

پا در جای پای «نازیسم هیتلری»

پا در جای پای «نازیسم هیتلری»: پرده ی پیش تر ژنده پاره شده ی پاسداری از دمکراسی و «هوده آدمی» به شیوه ی «یانکی» ها بدور افکنده می شود و چهره ی بیزاری برانگیز سامانه ای که دیگر بسامان نیست و برای فرو نرفتن بیش تر در مرداب بدبویی به گستره ی جهان که خود در پدید آوردن آن نخشی بسزا داشته، دست و پا می زند آشکارتر از همیشه خود می نماید.

مرگ بر امپریالیسم!

مرگ بر تبهکارانِ دشمن آدمی و آدمیت که زیر پوشش ریشخندآمیز و بیزاری برانگیز «جامعه جهانی» به هر ترفندی برای دستیابی به آماج های پلید خود دست می یازند!

برپا باد دادگاه دادرسی جهانی برای رسیدگی به کردار همه ی جَک و جانورانی که پا در جای پای «نازیسم هیتلری»، نابودی ملت ها و خلق های جهان را نشانه گرفته اند!

ب. الف. بزرگمهر   ۱۹ تیر ماه ۱۴۰۲ 

***

بر بنیاد روشنگری های (توضیحات) «ماریا زاخارووا»، نماینده و سخنگوی وزارت برونمرزی روسیه، «ایالات متحد» [بخوان: «یانکی» ها] پس از رساندن «جنگ ابزارهای خوشه‌ای» به اوکراین، پاسخگوی مرگ شهروندان خواهد بود.

زاخارووا تصمیم دولت آمریکا برای تامین این مهمات به رژیم کی یف را یکی دیگر از مظاهر آشکار روند تهاجمی ضد روسی ایالات متحده با هدف طولانی کردن درگیری در اوکراین تا حد امکان خواند. به گفته او این تلاشی بدبینانه برای طولانی کردن عذاب مقامات فعلی اوکراین بدون توجه به تلفات غیرنظامیان است. واشنگتن به خوبی می‌داند که تضمین های اوکراینی های نازی برای استفاده با دقت و مسئولانه از این سلاح‌ها بی‌رویه بی‌ارزش است.

این دیپلمات یادآور شد که تجربه استفاده از این مهمات در خاورمیانه و سایر درگیری ها نشان می دهد که آنها می توانند برای مدت طولانی منفجر نشده باقی بمانند و پس از پایان جنگ منفجر شوند. وی افزود، بنابراین، ایالات متحده در واقع در مین گذاری این سرزمین شریک جرم می شود و مسئولیت مرگ غیرنظامیان از جمله کودکان را به طور کامل سهیم خواهد کرد.

بمب های خوشه ای که می توانند از هوا یا زمین پرتاب شوند. هنگامی که می ترکند، ساز و برگ های کوچک تری از چند ده تا ۶۰۰ یا بیشتر بیرون می اندازند که برخی از آنها به شَوَندهای فنی بی درنگ نمی ترکند؛ این بمب ها به مین‌هایی می مانند که می‌توانند شهروندان را سال های سال پس از پایان درگیری ها بکشند یا زمینگیر کنند.

 بر اساس کنوانسیون بین المللی که ۱۲۳ کشور (بجز «ایالات متحد» و اوکراین) آن را به تصویب رسانده اند، کاربرد بمب های خوشه ای ممنوع است.

یک روز پیش، «پنتاگون» بسته ی کمک نظامی تازه ی ۸۰۰ میلیون دلاری (دربردارنده ی بمب های خوشه ای ۱۵۵ میلی متری) به اوکراین را به آگاهی رساند.

به گفته ارتش روسیه، نیروهای مسلح اوکراین قبلا از مهمات خوشه ای برای گلوله باران دونباس استفاده کرده اند. همانطور که نماینده رسمی وزارت دفاع ایگور کوناشنکوف خاطرنشان کرد، این نشان می دهد که وظیفه نیروهای اوکراینی کشتن هر چه بیشتر غیرنظامیان است.

گزیده گزارشی برگرفته از «چوب دو سر گُه»   ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۲ (بختی برای ویرایش و پارسی نویسی گسترده ی آن نداشتم.  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!