«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ اردیبهشت ۱۶, جمعه

شعار تازه و پرکاربرد لات بی سر و پای «یانکی» برای گزینش آینده ی ریاست جمهوری ـ بازپخشش

یکی دیگر از شعارهای لات بی سر و پای «یانکی» برای گزینش آینده ی ریاست جمهوری به همان سادگی شعاری است که با رویکرد واداشتن رژیم خرموش های اسلام پیشه به زیر بار بیش تر رفتن، در میان نهاده بود* این شعار تازه، افزون بر سادگی از کاربرد بسیار گسترده ای نیز برخوردار بوده و  لات بی سر و پا را از پاسخ هایی که رسانه ها آن را به بازی و ریشخند بگیرند، آسوده می کند؛ به عنوان نمونه، چنانچه این خبرنگار یا آن گفتگوگر از وی بپرسند:
ـ برنامه ی اقتصادی شما در آینده چیست؟
ـ چالش پناهندگان آمریکای لاتین را چگونه پی خواهید گرفت؟

ـ آیا نقشه ای برای بمباران برق آسای لیزری و اتمی روسیه بشیوه ی «بارباروسای هیتلری» از سپهر پیرامون زمین دارید؟ و هر پرسش دیگری، پاسخِ کوتاه زیر را خواهد داد:
خواهیم دید!

ب. الف. بزرگمهر   دوم تیر ماه ۱۳۹۸

https://www.behzadbozorgmehr.com/2019/06/blog-post_57.html

* «بیا! بده! برو!»، ب. الف. بزرگمهر  ۲۹ خرداد ماه ۱۳۹۸

https://www.behzadbozorgmehr.com/2019/06/blog-post_53.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!