«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ تیر ۱۷, سه‌شنبه

هم توسری، هم سواری! ـ بازانتشار

می بینی کیر خر؟ در آغازِ کارِ آنچه سپس «برجام» نام گرفت، دستکم هویجی خوشبو در کار بود که بوی آن دماغِ «نظام» را پاره ای هم شده، خوش می کرد و رویای همبستر شدن یا «شیطان بزرگ» که در روندی گام بگام به کالبد «سوسن خانم» و حتا «خاله سوسکه» درآمده بود، وی را به "پیشروی" خوشبین می نمود. چماق هم در کار بود؛ ولی بیش تر سایه ای تهدیدآمیز از آن. هنوز حتا از «یا سواری یا توسری»* نشانی در کار نبود. می بینی اینک کار به کجا انجامیده، کیر خر؟! هم توسری (آن هم با چماق یا شاید گرز!)، هم سواری!** می بینی؟! هر چی عوض داره، گله نداره، بی پدر مادرِ عوضی!

ب. الف. بزرگمهر   ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۷


* چیزی بسان «یا توسری، یا روسری!» که میوه جینان انقلاب بهمن ۵۷ به زنان ایران گرانبار کردند.

** به گزارش خبرگزاری رویترز، «گری رایس»، سخنگوی «صندوق جهانی پول» روز پنجشنبه ۱۰ آبان ماه در یک همایش رسانه ای گفت که «صندوق» به ایران سپارش کرده تا کارهای ضد پولشویی و پیکار با دستیابی مالی تروریسم را پیش از ماه فوریه ۲۰۱۹ ترسایی به انجام برساند ... این نهاد جهانی بر ضد پولشویی و دستیابی مالی تروریسم گفت که ایران تا ماه فوریه سال آینده ی ترسایی (بهمن‌ماه ۱۳۹۷) بخت آن را دارد که درباره انجام آنچه بر دوش گرفته، «یا با استانداردهای جهانی هماهنگ شود یا با پیامدهایش روبرو شود».

برگرفته از تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا» دهم آبان ماه ۱۳۹۷ (با ویرایش، پارسی و فشرده نویسی درخور از اینجانب؛ برجسته نمایی های متن نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!