«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ خرداد ۷, جمعه

آیا «ننه ی خشکسالی ایران»، سخنی هم برای گفتن داشت؟! ـ بازپخشش

شاید چیزی در این مایه گفته باشد:
بحمدلله دریاچه اورمیا همچنان شور است؛ با همه ی خشک سالی ها، ماشاء الله هر سال سیل می آید و آب، برخی جاها را می برد؛ انشاء الله باران های بیش تر خواهد آمد؛ با آنکه نسل یوزپلنگ های ایران در حال نابودی است، الحمدلله همه شان اسلام آورده اند.

ب. الف. بزرگمهر   ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۵

https://www.behzadbozorgmehr.com/2016/09/blog-post_71.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!