«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ تیر ۲۰, چهارشنبه

ما جان مان برای رهبری در می رود ـ بازپخشش

«خدا را شکر، رهبری ما در با نشاط‌ ترین وضعیت خودشان قرار دارند و اهل ورزش و پیاده‌روی هستند؛۱ اما طبیعی است که باید به فکر آینده نظام هم بود. حال اگر از من بپرسید شخص خاصی را در نظر گرفته‌اید، بنده که عضو کمیسیون تحقیق خبرگان، عضو هیأت رئیسه خبرگان و سخنگوی هیأت رئیسه هم هستم، می‌گویم که مطلقاً یک فرد هم در این زمینه مطرح نشده است.»۲

دنباله ی سخنان بر زبان نیامده ی این آخوند آبزیرکاه، چیزی در این مایه است:
«ما جان مان برای رهبری در می رود ...» که چنانچه یک «هم» به آن افزوده شود،۳ نیرنگبازی وی درباره ی «مطلقاً یک فرد هم ...» و ستیزه های هم اکنون بیش تر زبانی گروهبندی هایی که هر کدام، جانشین دلخواه خویش را پیش می کشند، بیش تر آشکار می شود. روشن است که با افزایش ستیزه های پشت پرده در ولایتی ایلخانی که تراز درست و دانشورانه ای برای چنان گزینش هایی در کار نیست و نمی تواند نیز باشد، هر پاچه ورمالیده ی دیگری نیز پایش را برای نعل شدن بلند کرده، پیشگام شود.

ب. الف. بزرگمهر   چهارم اسپند ماه ۱۳۹۷

https://www.behzadbozorgmehr.com/2019/02/blog-post_24.html

پی نوشت:

۱ ـ آخوند کون تغار، دانسته و آگاهانه فراموش نمود که آقا «اهل کو. نوردی» هم هستند.

۲ ـ گفته های احمد خاتمی در گفتگو با «ایسنا»، برگرفته از «نامه»  ششم بهمن ماه ۱۳۹۷

۳ ـ ما [هم] جان مان برای رهبری در می رود.

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!