«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ دی ۳۰, دوشنبه

از این برجسته تر، دونالد؟! ـ بازانتشار

ب. الف. بزرگمهر   هشتم اَمرداد ماه ۱۳۹۷


لات بی سر و پای «یانکی»، پس از هارت و پورت درباره ی امنیت مرزها، بایستگی دیوارکشی در مرز مکزیک و جلوگیری از کوچ گسترده به آن کشور از آن میان، گفت:
«ما می‌خواهیم [تنها] افراد برجسته وارد کشورمان شوند. («رادیو فردا»، هفتم اَمرداد ماه ۱۳۹۷)


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!