«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ تیر ۱۸, دوشنبه

گناه همه ی شکست های مان بگردن شماست

اگر بهنگام به ما کمک کرده بودید، نه تنها روسیه را شکست داده و به خاک و خون می کشیدیم که پوتین حرامزاده را هم کَت بسته به شما می سپردیم تا هر بلایی که دلتان می خواست سرش درآورید؛ افسوس! گناه همه ی شکست های مان بگردن شماست.

از زبان بچه پرروی یهودی:  ب. الف. بزرگمهر   ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۳

«زلنسکی» از کمک رزمی "آهسته" ی «یانکی» ها افسوس خورد.

«ولادیمیر زلنسکی» می‌گوید «کی یف» هم اکنون ۱۴ تیپ [رزمی] کم ساز و برگ داده شده دارد که به شوند کندی واگذاری سخت‌ابزارهای باختری، جنگ ابزار ندارند.

«ولادیمیر زلنسکی» [بخوان: بچه پرروی یهودی!] داوید (مدعی شد) که اوکراین به انجام یک فشار پدافندیِ (ضد تهاجمی) تازه در رویارویی با (علیه) روسیه گرایش دارد؛ ولی ابزار بایسته برای انجام این کار را ندارد؛ [وی] چند و چون (وضعیت) آن را پیامدِ (ناشی از) جریان آهسته ی کمک‌های نظامی از سوی پشتیبانان (حامیان) باختری خود ‌دانست.

گزیده ای از گفته های پنجشنبه ی گذشته ی «بچه پرروی یهودی» در گفتگویی رسانه ای، برگرفته از «آرتی»  ۱۵ تیر ماه ۱۴۰۳ (با ویرایش، پارسی و اندک بازنویسی درخور از اینجانب؛ افزوده های درون [ ] نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!