«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ آبان ۱۸, سه‌شنبه

اسباب بازی های آلیسیا ـ بازپخشش

تارنگاشتی است که کسی اسباب بازی های بچه های جاهای گوناگون جهان را به یاری تصویربه نمایش گذاشته است؛ گرچه چندان دربرگیرنده نیست و ذوق چندانی نیز در بیش تر تصویرها بکار نرفته، این یکی به نظرم چشمگیر رسید؛ دختربچه ای است به نام آلیسیا از فیورنتینای ایتالیا که هم بازی می کند و هم دستیار خانواده اش است. می پندارم گاوها نیز از وی خوش شان می آید!

ب. الف. بزرگمهر    ششم دی ماه ۱۳۹۲

https://www.behzadbozorgmehr.com/2013/12/blog-post_28.html


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!