«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ تیر ۱۹, سه‌شنبه

نترسید! گرسنگی ما واگیر ندارد ... ـ بازپخشش

ننگی است بر دامن آدمی!

گاهی به ما سر بزنید! خانه ما دیوار ندارد؛ نترسید! گرسنگی ما واگیر ندارد ...

از «گوگل پلاس». بخشی از آن را پیراسته و برنام را از متن برگزیده ام.    ب. الف. بزرگمهر

https://www.behzadbozorgmehr.com/2015/06/blog-post_47.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!