«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ دی ۲, شنبه

... شهید کیر خر شدن از آنِ شما! ـ بازپخشش

نمایش طرفداری از ستمدیدگان مسلمان جهان از آن ما
شهید کیر خر شدن* در سوریه و عراق و ... از آنِ شما!

از زبان "سردار" جنگ ندیده و و «قالتاق درجه یک نظام»: 
ب. الف. بزرگمهر  ۲۱ اردی بهشت ماه ۱۳۹۵

https://www.behzadbozorgmehr.com/2016/05/blog-post_87.html

* آماجم از بازگویی این زبانزد از سروده های مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی نه ناسپاسی به باورهای آسمانی توده های مردم که رسوا نمودن آن سیاست تبهکارانه و همسو با امپریالیست هاست که نیروهای نظامی ایران را به بهانه ی پشتیبانی از بارگاه این یا آن امام یا امامزاده یا هر بهانه ی ناشایست دیگری به سوریه، عراق و جاهای دیگر گسیل کرده به کشتن می دهد.

ب. الف. بزرگمهر   ۲۱ اردی بهشت ماه ۱۳۹۵    

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!