«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ آبان ۱۶, یکشنبه

خوب! این ها را به آقا جانت هم بگو ... ـ بازپخشش

خوب! این ها را به آقا جانت هم بگو و یادآور شو که بازی با واژه ها را کنار بنهد! به این کیر خر بگو که وی به آرش باریک واژه، سرگرم بده بستان و داد و ستدِ همه ی آن چیزهایی است که «موضوعات ناموسی و اساسی ...» نامیده بود. به او همچنین بگو که انقلاب توی مغزش بخورد و جانش را بگیرد!

ب. الف. بزرگمهر   دهم خرداد ماه ۱۳۹۸

https://www.behzadbozorgmehr.com/2019/05/blog-post_380.html

«واژه معامله، آن هم در جایی که پای شرافت یک ملت و غیرت دینی یک امت در میان است، اسم و واژه معامله را به کار می‌برند، چقدر فضاحت بار است؛ و این نشانگر پوچ بودن فکر سیاسی آنها است.» از گفته های یکی از برادران تازی ـ انگلیسی: علی لاریجانی، رییس مجلس شورای فرمایشی در سخنرانی پیش از نیایش آدینه ی دهم خرداد ماه ۱۳۹۸ با اشاره به آنچه از سوی «یانکی» ها «معامله (داد و ستد یا بده بستان) بزرگ قرن (سده)» نامیده شده است.

برگرفته از «افکار»  دهم خرداد ماه ۱۳۹۸

«حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه مسأله اصلی در مذاکرات، تعیین موضوع مذاکره است، افزودند: ما در مورد هر موضوعی مذاکره نمی کنیم و «موضوعات ناموسی و اساسی انقلاب» همچون توان دفاعی کشور نمی توانند موضوع مذاکره باشند. ایشان با اشاره به اینکه مذاکره به معنای معامله و کوتاه آمدن در برخی موارد است، خاطرنشان کردند: موضوعاتی همچون مسائل دفاعی، قابل مذاکره نیست.»، «خبرگزاری ایمنا»   هشتم خرداد ماه ۱۳۹۸

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!