«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ فروردین ۱۶, پنجشنبه

پشت کون من بیایید تا شما را به بهشت برسانم ... ـ بازپخشش

راه بهشت چندان دور نیست. پشت کون من بیایید تا شما را به آنجا برسانم. این ها را هم برای حوریان آنجا پیشکش می بریم تا بجای پاک کردنِ سبزی یکدیگر، سبزی ما را پاک کنند.

ب. الف. بزرگمهر   یکم مهر ماه ۱۳۹۷

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/09/blog-post_69.html


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!