«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ اردیبهشت ۳, دوشنبه

این مردک را زود از اینجا دک کنید! ـ بازپخشش

می بینی آقا بیشعور ؟! برو شرم کن! جای تو بودم، می رفتم از این پیرزن زحمتکش  که در این سن و سال هنوز ناچار به کار است، همه ی آن حبّه سیرها را می خریدم و بهنگام پر کشیدن به «جهان جان ننه ات باقی»، چند تایی شان را می خوردم تا شاید به پیشگاه الله شرفیاب نشده از درگاهش رانده می شدم:
این مردک را هر کار خوب یا بدی هم از وی سر زده زود از اینجا دک کنید!

ب. الف. بزرگمهر    سوم آبان ماه ۱۳۹۶

https://www.behzadbozorgmehr.com/2017/10/blog-post_254.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!