«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ فروردین ۲۲, چهارشنبه

خداوندا! در این عید میمون و مبارک، درهای آسمان را بگشا ...

خداوندا! در این عید میمون و مبارک به حول و قوه ی ذات مقدست، درهای آسمان را بگشا و «عوام النّاس» بی چشم و رویِ سربارِ این ولایت آسمانی ـ ریسمانی را از پیرامون ما دور بفرما و به هر جا که حِکمَت بیکرانت فرمان می دهد، رهنمون شو تا از گزندشان در امان بمانیم. الهی آمین!

ب. الف. بزرگمهر   ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۳هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!