«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ اردیبهشت ۱۰, دوشنبه

به امید برپایی دوباره ی «اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی» در گستره ای فراتر! ـ بازپخشش

تنها چنین همدستی و یگانگی گسترده ی خلق ها در چارچوب سامانه ی سوسیالیسم از توان بازدارندگی در برابر اهریمن سرمایه داری امپریالیستی و نمودهای آن چون فاشیسم و نازیسم برخوردار است؛ تنها چنین برآمد خلق هایی دست در دست هم از توان برقراری صلح و آرامش در جهان به سود کارگران و زحمتکشان و ملت های ستمدیده و برقراری جهانی دادگرانه برخوردار خواهد بود!

رژه به مناسبت هفتادمین سالگرد پیروزی بر فاشیسم در جنگ کبیر میهنی در میدان سرخ مسکو

رژه امسال در مسکو یکی از بزرگ ترین رژه ها بدرازای تاریخ برگزاری جشن پیروزی بر فاشیسم بشمار می آید. بیش از ۱۶ هزار نظامی، ۱۹۴ ماشین نظامی زمینی و ۱۴۳ هواپیما و بالگرد در این رژه شرکت دارند.

ده گروه نظامی از سوی نیروهای نظامی جمهوری های آذربایجان، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، هند، مغولستان، صربستان و چین در رژه پیروزی بر فاشیسم شرکت دارند.

بیش از ۲۳۰۰ تن از آن میان، جنگ دیدگانی از روسیه و کشور های دور و نزدیک به «میدان سرخ» دعوت شده اند.

کم و بیش ۳۰ تن از سران، دولتمردان و رهبران سازمان های جهانی در مراسم جشن پیروزی بر فاشیسم در جنگ کبیر میهنی سالهای ۱۹۴۵ ـ ۱۹۴۱ ترسایی شرکت دارند.

بخشی از سخنرانی ولادیمیر پوتین:
«عملکرد هیتلر در زمان جنگ دوم جهانی درس مهمی برای همه ی جهانیان شد. در سال های ۱۹۳۰، کشورهای اروپایی متوجه خطر مرگبار ”نازیسم“ نشدند. پس از گذشت هفتاد سال از آن دوران، بار دیگر تاریخ ما را به باریک اندیشی و منطق دعوت می کند. ما اکنون باید به خاطر داشته باشیم، نژاد پرستی و ایدئولوژی برتری یک نژاد، آغاز یکی از خونبارترین جنگ ها در جهان را در پی داشته است.»

پرچم پیروزی به میدان سرخ آورده می شود

پرچم افسانه ای پیروزی [اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی] و پرچم دولتی فدراسیون روسیه، دو نماد روسیه همراه با اجرای آهنگ ترانه ی «جنگ مقدس»، ساخته آلکساندروف، آهنگساز نامدار روسی به «میدان سرخ» آورده می شود. «ارتش سرخ» با  پرچم های رزمی یگان های سرفراز خود، آزادی و رهایی از یوغ فاشیسم را برای ملت های اروپا به ارمغان آورد تا پرچم پیروزی آور لشکر شماره ۱۵۰ آن بر فراز ساختمان پارلمان «آلمان نازی» شکست خورده نشانده شود.

۷۰ سال است که این پرچم، نماد پیروزی است و جنگ دیدگان آن را با پاسداری و دلسوزی به فرزندان، نوه ها و نتیجه های خود، این وارثان پیروزی های پرافتخار دست بدست می کنند تا  پرچم پیروزی بار دیگر سرفرازانه در رژه ی بزرگترین میدان کشور برافراشته شود.

مهمانان خارجی رژه می روند

نیروهای نظامی ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، هند، مغولستان، صربستان و چین در میدان سرخ رژه می روند.

افسران و دانشجویان آکادمی نیروی هوایی روسیه به نام ژوکوفسکی و گاگارین واقع در شهر وارونژ در جنوب روسیه رژه می روند

آکادمی نیروی هوایی با درهم آمیختن پنج نهاد آموزشی به مرکز بنیادین تربیت خلبانان، ناوبرها و ویژه کاران مراقبت پرواز در زمین دگرگون شده است.

هم اکنون، تازه ترین و نوین ترین امکانات آموزشی در «آکادمی نیروی هوایی روسیه» پدیدار شده که امکان می دهد متخصصان برای تمام هواپیماها و وسایل هواپیمایی نوین و پیشرفته در آنجا تربیت شوند.

در این آکادمی برای نخستین بار در تاریخ نیروهای نظامی روسیه، گروهان علمی درست شده که دانشمندان جوان در دانش های هواپیمایی، خدمت وظیفه خود را در آنجا سپری کنند.

بیش از ۱۰۰۰ دانش آموخته ی آکادمی دارای فرنام های بالنده ی «قهرمان اتحاد شوروی» و «فدراسیون روسیه» اند.

امروز، فرزندان و نوه های افسرانی که اولین پیروزمندان آسمان در کشور بوده و با نخستین هواپیماهای ساخت شوروی پرواز کرده اند، در رژه شرکت دارند.

بخش هایی برگرفته از گزارش «خبرگزاری ریا نووستی»:

این گزارش از سوی اینجانب، ویرایش، پارسی و بازنویسی شده است. برنام، زیربرنام و افزوده های درون [ ] نیز از اینجانب است.     ب. الف. بزرگمهر

https://www.behzadbozorgmehr.com/2015/05/blog-post_71.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!