«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ اردیبهشت ۲, یکشنبه

بگذار بازی را آنگونه که شاید و باید پی گیریم

آیا آماج سخن حضرت یکشبه آیت الله شده این است که موشک ها به جاهایی بی ارزش چون مرغدانی ها خورده که «موضوع دست دوم و فرعی است»* یا تنها برای نمایش خواسته بودید فیل هوا کنید؟! من و سارا از شنیدن این سخنان آنچنان اشک مان درآمد که نزدیک بود خوراکی که می خوردیم توی گلوی مان گیر کند و کار دست مان بدهد؛ ولی بی آنکه از مردمی که چشم دیدنت را هم ندارند مایه بگذاری، بگو ببینم کدامیک نشانه ی نیروی رزمندگی سپاهیان من و توست:
ـ با چند بگفته ی کودک خردسال نظامت: «بالگرد کوچک» («کوادکوپتر») سامانه ی موشکی «اس ـ ۳۰۰» یکی از پایگاه های تان را درب و داغان کردن؟ یا
ـ شمار بسیاری موشک و پهپاد و دیگر چیزها هوا کردن که بجز یکی دو تا هیچکدام دیگرشان به آماج های خود نرسید و بسیاری از آن ها حتا در نیمه راه سرنگون شدند؟

درست است که این تنها نشانه ای بر توانایی های رزمی سنجش ناپذیر ما و همپیمانان ما و هشداری بود که سر جای تان بنشینید و دیگر دست از پا خطا نکنید؛ ولی چنانچه باری دیگر به چنین شیرین کاری هایی دست یازید، کوبشی جانانه دریافت خواهید نمود. ضرب شست های ما که تاکنون چندین بار آزموده اید را بزبان کژدم گزیده ات: «انشاء الله» که فراموش نکرده ای؟ افزون بر اینکه آن پرتاب ها آنچنانکه داو آن را به میان آورده اید، تنها آماج های رزمی را نشانه نگرفته بودند. بخت با شما یار بود که به شهروندان مان آسیبی نرسید.

سوار بر الاغی چموش از «ظهور قدرت اراده ی نیروهای مسلح در عرصه بین‌المللی و اثبات آن»* داد سخن سر داده ای. پهنه ی جهانی پیشکشت! به این پرتور نیک بنگر تا ببینی نیروی خود را کجا نشان داده و می دهید. 

بگذار همچنانکه سال های آزگار، دست یکدیگر را شسته ایم، بازی را آنگونه که شاید و باید پی گیریم. 

از زبان «نادان یابو»:  ب. الف. بزرگمهر   دوم اردی بهشت ماه ۱۴۰۳

* آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران در واکنش به حمله ایران به اسرائیل در پاسخ به حمله به کنسولگری ایران در سوریه گفت، موضوع اصلی در قضایای اخیر اثبات قدرت مردم و نیروهای مسلح ایران در عرصه بین‌المللی است و نه تعداد موشک‌های شلیک شده و یا به هدف اصابت کرده.

رهبر ایران تاکید کرد «دستاوردهای اخیر نیروهای مسلح موجب ایجاد احساس شکوه و عظمت درباره ایران اسلامی در چشم جهانیان و ناظران جهانی شده است.»

وی افزود: «موضوع تعداد موشک‌های شلیک شده و یا موشک‌های به هدف اصابت کرده که طرف مقابل بر روی آنها متمرکز شده، موضوع دست دوم و فرعی است؛ موضوع اصلی ظهور قدرت اراده ملت ایران و نیروهای مسلح در عرصه بین‌المللی و اثبات آن است، که ناراحتی طرف مقابل نیز از همین موضوع است

برگرفته از «چوب دو سر گُه»   دوم اردی بهشت ماه ۱۴۰۳ (بختی برای ویرایش این نیمچه گزارش نداشتم. برجسته نمایی های بوم از آنِ من است. ب. الف. بزرگمهر)

 

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!