«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ فروردین ۲۹, چهارشنبه

بر آن شرع و بر آن اسلام باید رید! ـ بازپخشش

اگر آن اسلام، مشتی ریش و پشم و آن شرع، خمس و زکات گرفتن از مشتی دله دزد به بهای بدبختی توده های مردم و به روسپیگری واداشتن دختران و زنان۱ است، بر آن شرع و بر آن اسلام باید رید!۲

ب. الف. بزرگمهر   ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۶

https://www.behzadbozorgmehr.com/2017/06/blog-post_90.html

پی نوشت:

۱ ـ فاطمه آلیا نماینده مردم تهران در مجلس نهم با اشاره به برخی از قرادادهای معاونت زنان نهاد ریاست‌جمهوری، اظهار داشت:
یکی از این قراردادها، قرادادی با صندوق جمعیت و توسعه سازمان ملل بود که براساس این قرارداد، اطلاعات زنان مطلقه بین ۲۰ تا ۲۵ سال ایرانی را به بهانه کارآفرینی در آنتالیا در اختیار آنها قرار می‌دهد.

«خبرگزاری تسنیم»    ۲۶ اردی بهشت ماه ۱۳۹۶

۲ ـ به هیچ وجه نمی‌گذاریم چیزی خلاف شرع و اسلام در کشور اجرایی شود!

«نشانه خدا»: حسین نوری همدانی، خبرگزاری تسنیم، ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۶

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!