«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ اردیبهشت ۲, یکشنبه

اکنون نوبت برخورد فیزیکی است! ـ بازپخشش

خواهرم، موهایت را بپوشان! وگرنه، کار به برخورد فیزیکی خواهد کشید! برخورد شیمیایی و اینا را که پیش تر آزموده ای و از رو نرفته ای!* اکنون، نوبت برخورد فیزیکی است؛ ما تنها یک بار امر به معروف می کنیم ... برادر از چند متری نزدیک تر بیایی، گلوله دریافت خواهی کرد. پرسش دینی داری از همانجا که ایستاده ای، بپرس!

از زبان عالِم عالیقدر، «نمودار اسلام» حاج آقا مگوزید بر ما:  ب. الف. بزرگمهر   ۱۹ امرداد ماه ۱۳۹۶

https://www.behzadbozorgmehr.com/2017/08/blog-post_68.html

* آماج سخن، اسیدپاشی برادران همچنان پنهانی بسیج و حزب الله یا بگفته ای سربازان گمنام امام زمان است.

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!