«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ اردیبهشت ۳, دوشنبه

بفرمایید! این هم آن پایوری که در پی آن می دوید ... ـ بازپخشش

بفرمایید حضرات نشانه ی خدا! این هم آن پایوری که در پی آن می دویدید و هنوز می دوید. دو ماراتن رو به پایان است و شما نیز از نفس افتاده اید. راستی جز خود شما چه کسانی در این ماراتن می دویدند؟! ما جز شما که همچنان سگ دو می زنید، کسی را نمی بینیم! شاید همان بگفته ی گوش آشنای خودتان: «ارواح خبیثه» اند؟!*

ب. الف. بزرگمهر    سوم آبان ماه ۱۳۹۶

https://www.behzadbozorgmehr.com/2017/10/blog-post_936.html

* تُف به آن «روح برجام» که بگمانم همان «بسته شفاهی» ریشخندآمیز دزدان اسلام پیشه باشد. تُف به گور پدر هر سگ مذهب و خبرچینی که کارگردانی آن را بر دوش گرفت و در راه دستینه شدن (فراقانونی) آن کوشید! تُف به چهره ی هر پشتیبان و "هموطن دلسوز" مادربخطایی که برای به انجام رساندن آن، سر و دُم جنباند!   ب. الف. بزرگمهر    سوم آبان ماه ۱۳۹۶

زیرنویس تصویر:

«... این پیش‌نویس [پیش‌نویس طرح سنا پس از پذیرفته نشدن «برجام»] شرایط تازه‌ای از آن میان، محدودیت‌هایی درباره ی آزمایش‌ موشک‌های دوربرد با توان جابجایی کلاهک هسته‌ای و خواست آزاد بودن بازدید بازرسان ”بنگاه انرژی اتمی“ از هر کانونی که بخواهند را به میان می آورد.» برگرفته از تارنگاشت دروغپردازِ و بی مسوولیتِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا» سوم آبان ماه ۱۳۹۶ (با ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی درخور از سوی اینجانب؛ افزوده های درون [ ] نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!