«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ فروردین ۱۶, پنجشنبه

روندی که چنانچه نتواند سوسیالیسم را از نو زندگی بخشد به واگرایی بیم برانگیزی خواهد انجامید

روسیه هر گونه سیاستی راهبردی که بکار گیرد، باید این نکته را دریافته باشد و بگمانم دریافته است که گفتگو و از آن بدتر، کنار آمدن و آشتی با چنین رژیم مزدوری گوش بفرمان «یانکی» ها و انگلیس حتا چنانچه همه ی اگر و مگرهای روسیه را نیز بپذیرد، زمینه ای برای جان گرفتن دوباره ی «باند باندرا» و «نونازی» ها خواهد بود و ناخن فرورفته ی امپریالیست ها در آن سرزمین بلا گرفته همچنان بر جا خواهد ماند.۱ گفته های به تازگی بر زبان رانده شده از سوی پوتین۲ نشانه ای از گامی دیگر به پیش برای کنار نهادنِ سیاست ملی گرایی بر بنیاد «شووینیسم روسی» و در فرجام کار، روفتن آن در کشوری پهناور با بگفته ی وی دربرگیرنده ی ۱۹۰ همبودِ دودمانی ـ خلقی است که بگمانم می تواند با گام های بخوبی اندیشیده شده، سامانمند و آماج یافته ی دیگری بر بنیاد همبستگی برابرهوده ی باشندگان روس و اکراینی زبان ها در سرزمین هایی که هنوز در چنگ آن باندهای پلید و امپریالیست ها گرفتارند با دیگر خلق ها و ملت های باشنده در خود روسیه به پیش برده شود. پیشبرد چنین سیاستی نیازمند دوراندیشی و کار پیگیر برای جوش دادن گسست های پدید آمده است که پیگیری سیاست کوته بینانه بر بنیادملی گرایی روسی نیز در آن نخشی بسزا داشته است؛ گام هایی که از دید من، نخستین آماج آن برکناری رژیم سرسپرده ی کنونی در همکاری نزدیک با نیروهای میهن دوست آنجا خواهد بود. در این زمینه، باید دستکم به اندازه ی نیروهای امپریالیستی هشیار و کنشگر بود و از کوچک ترین روزنه ها برای بیرون راندن مزدوران همچنان پا برجا در دولتی پوشالی و واپس نشاندن امپریالیست ها بی آنکه کم ترین بهانه ای به آن ها داده شود، سود جست.

یکی از دستاوردهای بزرگ «اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی» و در پی آن، «اردوگاه کشورهای سوسیالیستی»، همین دوستی و همزیستی آشتی آمیز میان ملت ها و خلق های گوناگون در کنار یکدیگر بود که نمودها و نشانه های همچنان نیرومندی از آن در روسیه و دیگر کشورهای آن اردوگاه از هم پاشیده، همچنان پابرجاست؛ این نه دستاورد دوران تزاری است و نه پس  از فروپاشی نخستین کشور زحمتکشان جهان و امید و آرزوی همه ی آن ها. این ها را نمی توان در چارچوب و کالبد روسیه گنجاند و سرِ پا نگه داشت؛ این یک روند است؛ روندی که چنانچه نتواند سوسیالیسم را همگرایانه از نو زنده نموده و آن را بازسازی و بهسازی کند به واگرایی بسیار بیم برانگیزی خواهد انجامید. به آن باید بگونه ای پویا همینگونه نگریست و در راه همگرایی آن همه ی کوشش خود را بکار گرفت. ترس امپریالیست ها نیز بویژه از پیشرفت همین روند و همگرایی آن است.

ب. الف. بزرگمهر     ۱۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

پی نوشت:

۱ ـ «ولادیمیر زلنسکی»، رهبر اوکراین برای نخستین بار گفت که گفتگوها برای همزیستی آشتی آمیز (صلح) میان «مسکو» و «کی یف» می تواند حتا بدون بازگشت به مرزهای سال ۱۹۹۱ آغاز شود: اکنون او درباره مرزهای اوکراین در سال ۲۰۲۲ سخن می گوید. بچه پرروی یهودی نوکر «یانکی» ها [بگونه ای دوپهلو] گفت: نیازی نخواهیم داشت که همه ی سرزمین های خود را تنها با ابزار رزمی به چنگ آوریم. من دل آسوده (مطمئن) هستم: هنگامی که او («ولادیمیر پوتین») آنچه را که از سال ۲۰۲۲ بچنگ آورده از دست بدهد ... آماده گفتگو خواهد بود.»

گزیده ای برگرفته از گزارشی آمیخته به عربی و رویهمرفته نارسا در «چوب دو سر گُه»  ۱۱ فروردین ماه ۱۴۰۳ (با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از اینجانب؛ ب. الف. بزرگمهر)

۲ ـ پوتین: شعارهای «روسیه برای روس‌ها» هشداردهنده است

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: حدود ۱۹۰ گروه قومی که نماینده همه فرقه های مذهبی هستند اکنون در کشور زندگی می کنند

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هنگام بازدید از مرکز دولتی استقرار و بازآموزی پرسنل پروازی

رئیس جمهور ولادیمیر پوتین روز چهارشنبه در جریان بازدید از منطقه Tver گفت که ایده های ملی گرایانه برای کشور چند فرهنگی مانند روسیه نگران کننده است.

او به شعار «روسیه برای روس‌ها» اشاره داشت که این ایده را ترویج می‌کند که اکثریت قومی مستحق حقوق بیشتری نسبت به سایر ملیت‌ها در کشور هستند.

رئیس جمهور هشدار داد که روسیه یک کشور چندملیتی و چند اقراری است و نقض حقوق هر شهروندی تنها به فروپاشی کشور منجر می شود و در این کشور با همه ادیان با احترام رفتار می شود. وی خاطرنشان کرد که در حال حاضر 190 گروه قومی در روسیه زندگی می کنند که برخی ملیت ها شامل میلیون ها نفر می شوند.

پوتین گفت: «وقتی به سخنان هورا میهن پرست گوش می دهم – و چنین افرادی در همه جا و در هر جامعه ای وجود دارند، از جمله کسانی که می گویند «روسیه فقط برای روس هاست»، می دانید، احساس اضطراب به من دست می دهد.

وی بر اهمیت استقامت در کنار دولت چند ملیتی روسیه تاکید کرد و هشدار داد که "افکار مخربی مانند هر کس دیگری در اینجا بیگانه است" کشور را ویران خواهد کرد.

پوتین گفت که نمایندگان همه فرقه های مذهبی، همه مردم روسیه "امروز بهترین سمت خود را در میدان جنگ نشان می دهند." او در پایان گفت: «آنها هم با وطن کوچک خود و هم با وطن بزرگ مشترک ما به گونه ای رفتار می کنند که به نظر من هیچ کس در سایر نقاط جهان با سرزمین مادری خود رفتار نمی کند.

پوتین این اظهارات را در جریان بازدید از پایگاه نیروی هوایی تورژوک در منطقه توور، محل 344مین مرکز آموزشی خلبانان رزمی روسی، که در آن پرسنل برای شرکت در عملیات نظامی اوکراین آموزش می بینند، بیان کرد.

نهم فروردین ماه ۱۴۰۳ (۲۸  مارس ۲۰۲۴)

https://www.rt.com/russia/595057-russia-nationalism-alarming-putin/

برگردان از «گوگل» (بختی برای ویرایش این گزارش نداشتم.  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!