«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ فروردین ۲۵, شنبه

می آمدید از این حقیر استفتاء می کردید ... ـ بازپخشش

شما نمی فهمید که گورخر همینجوری هم هوش و حواس درستی ندارد؟! آنوقت داروی بیهوشی هم به آن ها تزریق می کنید؟! می آمدید از این حقیر استفتاء می کردید تا آن پنج گورِخر اسلام* برای هیچ و پوچ نابود نمی شد.

از زبان «کیرِ خرِ نظام»:  ب. الف. بزرگمهر   ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۷

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/10/blog-post_53.html

*زمانی کمابیش دراز، عبارتی خوارکننده ی تاریخ و فرهنگ و نیز خلق های ایران، سرِ زبان میوه چینان انقلاب بهمن ۵۷ افتاده بود که چپ و راست آن را همه جا بکار می بردند و شاید هنوز بر سر زبان مشتی آخوند نادان تر از نادان است: «ایران اسلامی»! بر بنیاد چنین عبارت سخت کودنواری، هر چه در این سرزمین بوده و هست از زیر خاکی گرفته تا جانداران دوپا و چهارپا و خزنده و جونده ی روی خاک، اگر تا آن هنگام هم اسلامی نبوده اند از زمان روی کار آمدن گلّه ی دزدان اسلام پیشه بر سر کار، اسلامی شده اند. به این ترتیب، حتا می توان گفت و نوشت: «ارمنی اسلامی»؛ گورِخر که جای خود دارد.

** «۵ سر (رأس) گورخر به علت ضربه به سر و حساسیت به داروی بیهوشی تلف شدند»، «باشگاه خبرنگاران جوان»   ۱۸ مهر ماه ۱۳۹۷

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!