«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ فروردین ۲۸, سه‌شنبه

می دانید چرا منِ نابینا را برای نمایندگی سیاسی برگزیده اند؟

می دانید چرا منِ نابینا را برای نمایندگی سیاسی برگزیده اند؟* می خواهند همه ی آن نمایندگان سیاسی از کوچک ترین شان گرفته تا مهترین شان که سال های آزگار ده ها گند و گه ببار آورده و آبروی این پادشاهی را در همه جا برده اند از یک نابینا پند گرفته، راه را از چاه بازشاسند. «بوریس جانسون» که از همه جا رانده شده و همچنان دماغش را به هر سوراخ سُنبه ای فرو می کند، نمونه ای از چنین خوک ها و کدو تنبل های بیکاره است. خوشبختانه سگ راهنمای تازه ای هم همراهم کرده اند که تنها نباشم و این ور و آنور که می روم، خدای ناکرده پایم را در هر چاله و چوله ای نشکنم.    

ب. الف. بزرگمهر   ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۳

* ویکتوریا هریسون، به عنوان نخستین سفیر کاملا نابینای بریتانیا از ماه اوت ۲۰۲۴ به عنوان سفیر این کشور در اسلوونی شروع به کار خواهد کرد.

او که به عنوان ارشدترین مقام در یک سفارتخانه بریتانیا در خارج از کشور منصوب شده، نخستین سفیری خواهد بود که با یک سگ راهنما برای چنین سمتی انتخاب می‌شود.

این سگ راهنما به نام «اوتو» یک سک دورگه لابرادور و گلدن رتریور دو ساله است که از سوی موسسه خیریه بریتانیایی گاید داگز (سگ‌های راهنما) برای خانم سفیر انتخاب شده‌است.

ویکتوریا هریسون این انتخاب را افتخاری برای خود دانسته و گفته است که از همکارانش در حمایت او در این مسیر و از شرکت «گاید داگز» که خاطر در اختیار قرار دادن دومین سگ راهنمای زندگی‌اش «اوتو» قدردانی می‌کند.

برگرفته از تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»  ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۳

بختی برای ویرایش این گزارش نداشتم.  ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!