«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ مهر ۱۵, دوشنبه

در کشوری دزد زده که کیر خری اندرزگو بالای سر همه نشانده اند ...

جایی برای شگفتی نیست. در کشوری دزد زده که کیر خری اندرزگو بالای سر همه نشانده اند، دزدان نه تنها آزادند که هر تنابنده ای از کارگر و آموزگار گرفته تا دانشجو و خبرنگار را به هر بهانه ای گروگان می گیرند؛ برایش پاپوش درست می کنند و بزندان می افکنند.

ب. الف. بزرگمهر   ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۸

***

به علت موافقت نکردن دادستان و دخالت جعفری چگنی، رئیس دادگستری شوش، وثیقه‌های قبلی کارگران بازداشتی به دو برابر افزایش یافت:
محمدخنیفر (۱۰۰ میلیون)، یوسف بهمنی(۸۰ میلیون)، ابراهیم عباسی‌منجزی (۷۰ میلیون)
مسلم چشم خاور (۷۰ میلیون)، محمود خدایی (۵۰ میلیون) و ایمان اخضری (۶۰ میلیون).

همگی کارگران به علت تودیع نکردن وثیقه، بازداشت می‌باشند.

در مجموع طی یک ماه گذشته، هشت پرونده برای کارگران نیشکر هفت‌تپه در دادگستری شوش باز شده است.

لازم به یادآوریست که شاکی کارگران، کارفرمای شرکت، آقای اسدبیگی می‌باشد که متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور است. در اینجا جای پرسش از مسوولین استانی از جمله استاندار (شریعتی)، دادستان کل استان، رئیس دادگستری شوش (جعفری چگنی) که با جانبداری از کارفرما همواره در حال بازداشت و پرونده‌سازی برای کارگران هستند که چرا این مسوولین، این همه از رفتن کارگران به تهران نگران هستند؟ چرا اسدبیگیِ متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور آزاد است؛ اما کارگرانی که به دنبال امنیت شغلی و معیشت خود می‌باشند، دستگیر می‌شوند؟

همه این برخوردها نشان می‌دهد که اسماعیل بخشی، نماینده ما به درستی در نامه‌اش به رئیس قوه قضائیه گفته بود که «اعتماد از‌ دست رفته با شعار بدست نمی‌آید.»

معلوم است که حمایت از کارگران فقط  یک شعار است و در واقع عمل مسوولین، حمایت از مفسدین و اخلال‌گران اقتصادی است.

«سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه»، پرونده سازی برای کارگران را محکوم کرده و خواهان پایان دادن به این روند غیر اخلاقی و غیر انسانی و بازگشت به کار تمامی این عزیزان زحمتکش می‌باشد.

خانم فرزانه زیلابی به عنوان وکیل مدافع کارگران در جلسه امروز کارگران درشعبه دوم دادیاری حضور داشت. همچنین شش پرونده قبلی کارگران درشعبه دوم بازپرسی شوش با شکایت کارفرما (اسدبیگی) بازشده اند.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه   دوشنبه ۱۵ مهر ۹۸

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!