«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۶ آذر ۱۲, یکشنبه

آماج تبهکارانه ی امپریالیست های «یانکی» را رسوا نموده، برای ناکام ماندن آن بکوشیم!

چرا آن «سازمان امنیت» پوشالی در آن «سازمان نامور به ملت های یگانه»، این تبهکاری آشکار را محکوم نمی کند؟! دیگر کشورها و نهادهای جهانی و منطقه ای رنگ و وارنگ نیز بجای خود؛ چرا رژیم های مافیایی روسیه و «گربه های موش بگیر» و «کاسه بشقاب فروشِ» بیشرم چینی خفقان گرفته اند؟!

ب. الف. بزرگمهر ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۶

«جمهوری سرفراز دمکراتیک خلق کره»، در آستانه ی برگزاری بزرگترین رزمایش نیروهای «یانکی» بهمراهی و دستیاری مزدوران بیشرم کره ای تبارش در رژیم پوشالی و دست نشانده ی خود در بخش چنگ اندازی شده ی جنوب آن سرزمین،‌ آنها را جویای جنگ خواند و این تبهکاری را برانگیزاننده دانست که می تواند هر دم به جنگی هسته ای بینجامد. 

در رزمایش یادشده که قرار است از روز دوشنبه آینده آغاز شود و تا پنج روز پی گرفته می شود از آن میان، ۲۳۰ فروند هواپیمای «جنگنده های اف ـ۲۲ رَپتور» نیز بکار گرفته خواهند شد.

بنیاد خبر به تاریخ ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۶، برگرفته از گزارشی شلخته از تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی «یانکی» هاست که چکیده ای از آن را همه سویه، ویرایش، پارسی و بازنویسی نموده ام.  ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!