«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۶ آذر ۱۷, جمعه

موضع ما بحمدلله، روشن و درست و دست نخورده است

تا آنجا که جهان اسلام به شکم و زیر شکم پرداخته، بحمدلله کوچک ترین دشواری نداشته و نداریم!

تا آنجا که جهان اسلام به شکم و زیر شکم پرداخته و بزرگ ترین و پرچالش ترین دشواری های مسلمانان جهان همواره از همین دو ناحیه برخاسته، ما نه تنها کوچک ترین دشواری نداشته و نداریم که بحمدلله خورد و خوراک مان خوب است و الی ماشاء الله، انیس و جمیله و عشرت و محبوبه ی وارداتی و فشرده ی سخن: «ضعیفه» از آن میان از کشور شما در دست و بال مان پَر پَر می زنند و اجاق مان نیز خوب کار می کند. شما بودید که جُستارهای بنیادین اسلام را به جُستارهایی چون «مُستکبر» و «مُستضعف» که خود نیز از آرش آن ها بدرستی آگاه نیستید، گسترش دادید و بر این پایه، برداشت های نادرست و پیچیده ای از قرآن نموده، هم خود و هم دیگران را سردرگم نمودید؛ در حالیکه اگر به همه ی کتاب های دینی از سُنّی و شیعه تا پیش از آن انقلاب ملعون [انقلاب توده ای شکوهمند بهمن ۱۳۵۷] بنگرید، خواهید دید که بیش از ۹۵ درصد دشواری های مسلمانان از همین دو جا سرچشمه گرفته و در همه ی این کتاب ها، توضیح المسائل ها و حتا سپارش های امامان تان بازتاب یافته است. شما بودید که اسلام را چون دوغ با دوشابِ سیاست آمیختید و چنان وضعیتی پدید آوردید که مُقلّدین تان، گاه دوست و دشمن را بجای یکدیگر گرفته از هم بازنمی شناسند و از سیاست های کژدار و مریزتان که گاه از دوست بزرگ و نگهبانِ مان، «شیطان بزرگ» ساخته و گاه وی را کالبدی زنانه بخشیده، استغفرالله با وی قصد مجامعت و «ماهِ عسل» رفتن به شیوه ی باختری ها در سر پرورانده اید، گیج و گول شده اند. شما بودید که با نادانی ها و نابکاری های تان، چنین شرایطی پدید آوردید تا امروز، «بیت المقدس» [یا همانا «اورشلیم»] پایتخت اسراییل شناخته شود. ما موضع سیاسی مان بحمدلله از همان آغاز پدیداری عربستان سعودی، روشن بوده، دوستان و دشمنان خودمان را نیک شناخته و می شناسیم. درست است که ما در برابر دوست بزرگ و پشتیبان مان، سر فرود می آوریم و بیش ترِ گفته ها و خواسته هایش را بگوش می گیریم و برآورده می کنیم، ولی کار و بارمان به آنجا نرسیده که برای خرید هر چیزی ناچار به رخصت گرفتن از آن ها  باشیم یا استغفرالله به خواریِ ... دادن وادار شویم که با پررویی، نام آن را «نرمش قهرمانانه» نهاده اید. به این ترتیب، موضع ما بحمدلله، روشن و درست و دست نخورده است. اینک به موضع خود بنگرید و ببینید آیا چنین است؟

افزون بر این ها، ما بسیار کم تر از شما دروغ می گوییم که سرچشمه ی دیگر کژی ها و نادرستی های آدمی است. شما حتا سیاست را با دروغگویی، نیرنگبازی و سر دیگران کلاه نهادن، یکی گرفته و آبرو و اعتبارِ خود را همه جا برده اید. آیا هنگام آن نرسیده که کلاه خود را داور کنید و کمی هم به خویشتن بنگرید؟

از زبان یکی از شیخک های شاخاب پارس در پاسخ به سخنانِ طوطی وزارت امور نامور به بیرونی (خارجه) ولایت دزدان تبهکار اسلام پیشه:
ب. الف. بزرگمهر   ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۶     

زیرنویس تصویر:
شورای همکاری خلیج فارس به جای پرداختن به مشکلات اصلی جهان اسلام و حمایت از مردم مظلوم فلسطین و طرح آشوب برانگیز انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس شریف، صرفاً به مطالب فاقد ارزش در این خصوص پرداخته و به وضوح از وظیفه اسلامی و انسانی خود در قبال فلسطین شانه خالی کرده است. (پاره ای از سخنان طوطی وزارت امور نامور به بیرونیِ ولایت دزدان تبهکار اسلام پیشه در واکنش به بیانیه پایانی نشست سران شورای همکاری شاخاب پارس، «خبرگزاری مهر»  ۱۶ آذر ۱۳۹۶)


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!