«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۶ آذر ۱۹, یکشنبه

کدو تنبل ها پول مفت می گیرند

لُردهای بریتانیایی بدون آنکه کار کنند پول می‌گیرند

در گزارشی که کنشگران طرفدار بهبود سامانه ی گزینش ها در انگلیس بتازگی فراهم نموده اند، نقش هموندان «مجلس اعیان و اشرار (لُردها)» را مورد انتقاد قرار داده و گفته اند هموندان این مجلس بدون آنکه در پارلمان بیایند، حقوق می‌گیرند. «مجلس اعیان و اشرار (لُردها)» انگلیس این ادعا را رد کرده است.

«انجمن بهبود گزینش ها» در گزارش خود، هموندان آن مجلس را «لردهای کدو تنبل» خواند و گفت با آنکه بسیاری از آن ها در سال ۲۰۱۶ ترسایی، تنها چهار یا پنج بار به مجلس پا نهاده و سخنرانی کرده اند، رویهمرفته درخواست بیش از ۴ میلیون پوند هزینه کرده اند.

بر بنیاد این گزارش، کمابیش چهار درصد «کدو تنبل» ها درباره ی چالش های گوناگون  سیاسی و اقتصادی ـ اجتماعی، هیچگونه سخنی نگفته و رای نیز نداده اند.* ولی رییس «مجلس اعیان و اشرار»، آن انجمن را کوته ‌‌بین خواند و گفت که گزارش، تنها بر «سخنرانی لُردها در نشست های مجلس» کانونمند شده، در حالیکه «مجلس اعیان و اشرار» نقش گسترده‌ تری دارد.

این گزارش در حالی منتشر شده که بتازگی «جان برکاو»، رییس «مجلس عوام النّاس» انگلیس، کاهش شمار هموندان «مجلس اعیان و اشرار» به نیمی از شمار کنونی آن را خواستار شده بود.

بنیاد نوشته، برگرفته از گزارشی شلخته در رسانه ی مزدور امپریالیست های انگلیسی: «بی بی سی» به تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۶ است که آن را ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی درخور نموده و  برخی جاهای آن را به دلخواه خود بازنوشته ام.  برنام و زیر برنام از آنِ «بی بی سی» است.   ب. الف. بزرگمهر

پی افزوده:

بیگمان با خود اندیشیده اند:
هنگامیکه به لطف خدا بجز بورس بازی و خرید و فروش سهام، سور و سات مان از درآمدهای نفت و گاز و نیروی کار و اینای ایرانی ها روبراه است و خبرچین های ریز و درشت مان نیز تار و پود آن کشور از ولایت آن مردک الدنگ گرفته تا حتا حزب ها و سازمان های "چپ" و چپچُس را به رنگ های گوناگون آغشته و سخت بکارند، چه نیازی به چنین کارهای انرژی بری است؟! هر گامی که در این مجلس می نهیم، هر دستی که برای رای دادن بلند می کنیم و هر دهانی که در اینجا می گشاییم، چندین هزار پوند ارزش دارد ...

ب. الف. بزرگمهر   ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۶

زیرنویس تصویر:
به چهره ی بیش از اندازه خورده و خوابیده ی «بچه مُزَلّف»ش نیک بنگرید! یکی از نُنُربچه های همان «کدو تنبل»هاست که وزیر امور بیرونی شان شده است.

ب. الف. بزرگمهر   ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۶


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!