«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۶ دی ۵, سه‌شنبه

کارگران شرکت نیشکر هفت تپه خواهان برآورده شدن فوری همه مطالباتی هستند که کارفرما در پایان اعتصاب شش روزه ی آنان، متعهد به تحقق شان شد

با گذشت مدت کوتاهی از اعتصاب شش روزه کارگران شرکت نیشکر هفت تپه که روز ۲۳ آذر ماه با وعده ها و تعهدات  کارفرما، فرماندار  و برخی دیگر از مسوولین شوش پایان گرفت، کارفرمای این شرکت بار دیگر در طول هفته گذشته خلف وعده های خود را ادامه داد و حقوق شهریور ماه آنان را که قرار بود ۲۵ و ۲۶ آذر ماه پرداخت کند با تاخیر چندین روزه به حساب حدود ۸۰ درصد از آنان واریز و از پرداخت حقوق شهریور ماه مابقی کارگران خودداری کرد.

در پی این وضعیت، روز چهارشنبه ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۶، بار دیگر کارگران قسمتهای مختلف شرکت نیشکر هفته تپه دست به اعتصاب زدند و کارفرما ناچار شد، شبانگاه همانروز حقوق شهریور ماه بخشهای دیگری از آنان را واریز کند. اما همچنان از پرداخت حقوق همه کارگران سرباز زد و بسیاری از آنان در دو روز گذشته که مصادف با شب یلدا بود شرایط بسیار سختی را گذراندند.

خلف وعده های کارفرمای شرکت نیشکر هفت تپه در حالی ادامه دارد که کارگران این شرکت به تحقق بی چون و چرای همه ی خواست های بر حق خود پای می فشارند و طی دو روز گذشته جمع های وسیعی از آنان طی تماس های متعددی با اتحادیه آزاد کارگران با بر شمردن خواستهای خود اعلام کرده اند، چنانچه کارفرما بخواهد با روش کنونی، پرداخت حقوق معوقه آنان را ادامه دهد و همچنان نسبت به سایر تعهداتی که در پایان اعتصاب شش روزه به آنان داده است بی تفاوت بماند، اعتراضات خود را بار دیگر از سر خواهند گرفت.

اهم این خواستها که کارگران شرکت نیشکر هفت تپه بر اساس تعهدات کارفرما در پایان اعتصاب شش روزه، خواهان تحقق فوری آنها شده اند به شرح زیر است:
۱ ـ پرداخت حقوق های معوقه، طبق جدول زمانبندی شده و برکناری کلیه مدیران ضد کارگر

۲ ـ قراردادی شدن کلیه کارگران روزمزد

* توضیح: قرارداد کارگران روزمزد با توجه به ماهیت کارگاه باید بصورت ۶ ماهه و بر اساس فرم قرارداد وزارت کارمنعقد شود.

۳ ـ پرداخت ۸ ماه پول بُن معوقه به کارگران روزمزد

۴ ـ صدور احکام افزایش گروه؛ تغییر عناوین، افزایش رتبه و مزایای ماندگاری (از تاریخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۶) به پرسنلی که تعلق میگیرد و کارفرما در طول دو سال گذشته از اجرای آنها سر باز زده  است

۵ ـ افزایش حق غذا (طی ۱۰ سال گذشته هیچگونه افزایشی در این مورد صورت نگرفته است.)

* توضیح: براساس قانون کارفرما باید یک نوبت غذای گرم در اختیار کارگر قرار دهد.

۶ ـ افزایش بدی آب و هوا (بیش از ۱۰ سال گذشته افزایشی در این مورد صورت نپذیرفته است. (

۷ ـ افزایش حق همسر (بیش از ۱۰ سال است که هیچگونه افزایشی در این مورد صورت نپذیرفته است.)

۸ ـ  اعمال ۳۵ روز مرخصی استحقاقی با توجه به شرایط سخت و زیان آور بودن کارگاه  طبق قانون

۹ ـ افزایش حق ایاب و ذهاب براساس ساعت اضافه کار خود شخص

۱۰ ـ برقراری حق ایاب و ذهاب کارگران روزمزد

* توضیح: بیشتر این کارگران، مخصوصا کارگران بخش کشاورزی با وسیله نقلیه شخصی رفت و آمد می کنند و کارفرما براساس قانون کار، موظف به تامین وسیله ایاب وذهاب میباشد.

۱۱ ـ تعیین یک روز ثابت در ماه برای پرداخت حقوق

۱۲ ـ پرداخت یکماه حقوق ثابت بابت پاداش  کشت ـ تعمیرات (بهره برداری) که طی دو سال گذشته پرداخت نشده است

۱۳ ـ افزایش حق مسکن. در صورتی که کارفرما اجاره مسکن از کارکنانی که در منازل شرکت سکونت دارند دریافت نماید، باید به سایر کارگران نیز مطابق آن پرداخت نماید

۱۴ ـ پرداخت کلیه معوقات اعم از لوازم التحریر، لباس کار، کفش و غیره

۱۵ ـ عدم کاهش ساعات اضافه کاری کارکنان

۱۶ ـ پرداخت حق بیمه های پرداخت نشده ی کلیه کارکنان به سازمان تامین اجتماعی

۱۷ ـ لحاظ نمودن پایه سنوات با توجه به مصوبه شورای عالی کار بر اساس جدول مزد و مزایای کارگران مشمول قانون کار طبق بخشنامه شماره ۲۵۳۹۹۴ مورخ ۲۸/۱۲/۹۵ اداره کار در سال ۹۵ و پرداخت معوقات آن

* توضیح: پایه سنوات در سال ۹۶ با توجه به اینکه هر کارگری که دارای یکسال سابقه کار در شرکت باشد، می بایست تعلق بگیرد که در احکام سال ۹۶ برای کارگران روزمزد این امر لحاظ نگردیده است (اجرا از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۶)

۱۸ ـ پرداخت مابه التفاوت بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل از تاریخ ۳۱/۳/۱۳۹۳ لغایت ۱/۶/۱۳۶۳)

۱۹ ـ برچیده شدن دوربین های کنترل کارگران، پایان دادن به فضای امنیتی و آزادی فعالیت ”سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه“ در محیط کار


«اتحادیه آزاد کارگران ایران»  ـ یکم دی ماه ۱۳۹۶

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!