«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ فروردین ۱۸, شنبه

شیرینی آن به اندازه ای است که وختی سوداگرانِ مان آن را در دهان مبارک و میمون شان می نهند ...

شیرینی آن به اندازه ای است که وختی سوداگرانِ از جان عزیزترمان آن را در دهان مبارک و میمون شان می نهند، چون قند آب شده و ناپدید می شوند. می گویید نه! بفرمایید سری به «نیشکر هفت تپه»، «فولاد اهواز»، «ماشین سازی اراک» و الی ماشاء الله ده ها جای دیگر ولایت بزنید تا نتایج ملموس آن را بچشمِ مبارک و میمونِ خود ببینید؛ البته بجز اینا دالان هایی که با پول و سرمایه ی برادران روسی در جای جای ولایت در دستِ ساخت است را هم نباید فراموش نمود که انشاء الله «نتایج آن در میان مدت و نه چندان دراز مدت ظاهر خواهد شد»*

دنباله ی پرچانگی «حضرتِ کیر خر» از زبان اینجانب: ب. الف. بزرگمهر   ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۳

* «واقعیت های تلخ اختساد، گرانی، بی ثباتی بازار تنزل ارزش پول ملی است ... انتظار بجای مردم این است که تصمیمات و اقدامات اقتصادی مسوولان در زندگی آنها اثر محسوس و ملموس داشته باشد؛ باید این انتظار برآورده شود ... بخش شیرین اختساد، فعالیت های وسیع زیر ساختی است که نتایج آن [انشاء الله] در میان مدت و نه چندان دراز مدت ظاهر خواهد شد.»

گزیده ای از بیانات «کیر خر نظامِ خرموش پرور» به بهانه ی فرارسیدن «روز قدس»، در بیست و سومین روز از ماه مبارک و میمونِ رمضان، رو به جَک و جانوران ریز و درشت «خیمه و خرگاه نظام»، برگرفته از «چوب دو سر گُه»   ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۳ (برجسته نمایی های بوم و افزوده ی درون [ ] از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!