«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ فروردین ۲۱, سه‌شنبه

هرچه نباشد، بحمدلله نفت و گاز و اینا که داریم ـ بازپخشش

این آقای گِرد و غُلُنبه که در تصویر می بینید، رییس جمهور کشور سوازیلند است که برای بازی در نمایش تنقیه یا همانا «تنفیذِ» کارپرداز «ولایت آقا بیشعور» به تهران آمده بودند. نمی دانم آیا پیش از مراسم، ۸۰ ضربه تازیانه نوش جان فرمودند یا «آقا بیشعور» این بار هم یک یا شاید هر دو چشمش را بست و چیزی در این مایه گفت:
این یکی را کارش نداشته باشید؛ ما خودمان هم اگر در آن جنگل ها زندگی می کردیم، چه بسا لخت و پاپتی آمده بودیم ...

اینکه با همین جامه ی اسلام برانگیز در آن نمایش پا نهاد یا جامه ای سازگار با اسلام پیشگی به تن مبارکش کردند نیز روشن نیست. خوب! به هر رو، هم وی و هم آن دختر ترشیده ی ایتالیایی به همه ی اهل و اهالی و اینا افتخار داده بودند که به چنان ولایتی قدم رنجه فرمودند؛ قدم شان روی چشم. اگر هر جک و جانور دیگری هم آمده بود، دستِکم همان ۸۰۰۰ میلیارد تومان هزینه اش می کردیم.* هرچه نباشد و ولایت مان از هر چه بری و تهی باشد، بحمدلله نفت و گاز و اینا که داریم.

ب. الف. بزرگمهر    ۱۵ امرداد ماه ۱۳۹۶

https://www.behzadbozorgmehr.com/2017/08/blog-post_22.html

* برآورد هزینه ی مراسم نتقیه ی آخوند پفیوز امنیتی از سوی تبهکاری دیگر به نام احمد توکلی

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!