«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ فروردین ۱۵, چهارشنبه

سر چه کسی می خواهی شیره بمالی؟

«آنتن بُلندکُن» سر چه کسی می خواهی شیره بمالی؟ (گزارش زیر) می خواهی بسان «جنگ جهانی دوم» که در آن بیش از ۵۰ میلیون آدم از آن میان، بهترین و استوارترین فرزندان «اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی» جان باختند از درگیری سرراست کنار بمانید و با فروش سرسام آورتر جنگ ابزار، جیب «سوپر میلیاردرهای یانکی» را باز هم بیش تر پر کنید و همچنان هَخای جهان بر جای بمانید؟ همراه با دیگر جَک و جانوران تبهکار آن دیوانسالاری مزدور کلان سرمایه داری «یانکی»، پندار خامی در سر می پرورانی گیتاریست گاگول! چنانچه آن جنگ نابودکننده ی جهانی درگیرد، نخستین جاهایی که روسیه باید آن ها را آماج یورش اتمی و لیزری و ... خود قرار دهد، پایگاه های تان در اروپا و خودِ آمریکا و نیز هر جای دیگری از جهان که در آن چنین جنگ ابزارهایی نشانده و آماده نموده اید، خواهد بود؛ و از دید من، چنین کاری باید پیش از آغاز عملیات ناگهانی هیتلرآسای شما باید باشد؛ رهبری کنونی روسیه نباید بسان رهبری سردرگم و گول خورده ی «اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی» در آغاز «جنگ جهانی دوم» رفتار کند و بگمانم نخواهد کرد؛ این رهبری حتا نباید چشم براه کنش شما بماند تا سپس از خود واکنش نشان دهد؛ این بار سخن از نابودی ۵۰ میلیون آدم در کار نیست؛ سخن از نابودی میلیاردها آدم و فرهنگ آدمی در این خورشیدگَرد کوچک در کار است و رهبری روسیه در این زمینه، پاسخگوی تنها خود آن کشور نیست و نخواهد بود؛ آن ها خواه ناخواه، پاسخگوی توده های مردم همه ی جهان خواهند بود و نباید رودست بخورند.*      

ب. الف. بزرگمهر   ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۳

* «نه روسیه و نه چین نباید رودست بخورند!» ب. الف. بزرگمهر   ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۰

https://www.behzadbozorgmehr.com/2021/12/blog-post_27.html 

***

آنتونی بلینکن، وزیر کار و بار برونمرزی «یانکی» ها در گفتگویی با رسانه ای فرانسوی گفت: درگیریِ سرراستِ آراسته به جنگ ابزار (مسلحانه) با روسیه در اوکراین [نام ساختگی آن پاره سرزمین بر جای مانده در دست پیروان «باندرا» و «نونازی» ها که رسانه های همچنان وامانده ی روسی نباید آن را بکار گیرند] بسود «ایالات متحد» [بخوان: «یانکی» ها!] نیست. این [گیتاریستِ] سیاست ورز با دل آسودگی (اطمینان) گفت:
«حتا یک سرباز آمریکایی در خاک اوکراین هستی نخواهد داشت» [آنجای آدم که نه، جانور دروغگو! آن مزدوران از چندی پیش آنجا هستند؛ ولی چ.ن نمی خواهند کون شان را با شاخ گاو دراندازند، در پشت پیشانی نبرد جا خوش کرده و رهنمود از خود درمی کنند.]

بگفته ی مِهتَرِ بخش سیاست برونمروزی «یانکی» ها، «ایالات متحد» برای امنیت ملی خود از رویارویی سرراست با روسیه خودداری (اجتناب) خواهد کرد.

گزیده ای برگرفته از گزارشی پارسی آمیخته به عربی در «چوب دو سر گُه» به تاریخ  ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۳ (با ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی درخور از اینجانب؛ افزوده های درون [ ] نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!