«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ شهریور ۹, سه‌شنبه

مگر آموزش چند سال بدرازا می کشد؟! ـ بازپخشش

کدام مأموریت آموزشی؟* مگر آموزش چند سال بدرازا می کشد؟! به سال های پشت سر نگاه کن، عروسک نمایشی هیچکاره ی روی صحنه! همه ی مزدوران سرکوبگر و تن دادگان به ننگ نوکری بیگانه، در این میان باید گواهی «فوق دکترا» گرفته باشند. بیخود نکوش، پافشاری در چنگ اندازی به سرزمین ها و دارایی های کشورهای دیگر را با چنین ترفندهایی بپوشانی! ما ایرانی ها به آن می گوییم: تف سر بالا! تفی که بر چهره ی نسناس خودت: جناب «کوهِ اَن»** و دیگر عروسک های خیمه شب بازی امپریالیست ها فرود می آید.

ب. الف. بزرگمهر   ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۸

https://www.behzadbozorgmehr.com/2020/02/blog-post_89.html

* وزیران جنگ کشورهای هموند «سازمان پیمان آتلانتیک شمالی» («ناتو»)، دیروز ۲۳ بهمن‌ماه، همداستان شدند تا مأموریت آموزشی این سازمان تبهکار را در عراق گسترش دهند. «نیروهای باختری می‌کوشند با بهبود توانمندی ارتش عراق از نوزایی (تجدید حیات) گروهبندی ՛داعش՝ در این کشور جلوگیری کنند» گفته ی عروسک نمایشی هیچکاره ای به نام «ینس استولتنبرگ» با فرنامِ «دبیرکل ناتو»  ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۸ (با ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی درخور از اینجانب:  ب. الف. بزرگمهر)

** برگردان نام خانوادگی این عروسک خیمه شب بازی (stool+ten+berg) به پارسی. واژه ی میانی «ten»، هم جمع «stool» به آرش «اَن ها» و هم در بخشی، واژه ای پیوندی برای چسباندن دو واژه ی پس و پیش آن است.

ب. الف. بزرگمهر   ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۸

https://www.behzadbozorgmehr.com/2020/02/blog-post_89.html


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!