«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ شهریور ۲, سه‌شنبه

ما درست همین را می خواستیم! ـ بازپخشش

پاسخ لات بی همه چیز «یانکی» به «سوسمار پرتغالی» اندرزگو:
ما درست همین را می خواستیم!* تو از چپ آغازیدی و براه راست رهنمون شدی. این پند و اندرزها را برای که می گویی؟ نکند در گام پسین می خواهی پاپ بشوی؟! ما چاره ای نداریم. هنگامی که آمدیم از ما برنامه خواسته بودند. کدام برنامه؟! برنامه ای در کار نیست. هنگامی که جهان بکام ما نمی چرخد، باید آن را بهم ریخت؛ و این تازه، آغاز راهی است که در پیش داریم.

ب. الف. بزرگمهر   ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۸

https://www.behzadbozorgmehr.com/2020/01/blog-post_560.html

«آنتونیو گوترش»، دبیرکل «سازمان نامور به ملت های یگانه»، ۱۶ دی ماه گذشته از رهبران جهان خواسته بود به تنش های جغرافیاسیاسی که بالاترین تراز خود در سده ی کنونی را درنوردیده، دامن نزنند؛ زیرا می تواند به پیامدهای بیم برانگیزِ پیش‌بینی ناپذیری بینجامد. بگفته ی وی:
«در جای جایِ جهان، بسیاری از مردم را خشمگین و برافروخته می‌بینیم. گواه افزایش ناآرامی‌ های اجتماعی، بالاگرفتن تندروی ها، ملی‌گرایی و رویش بیم برانگیز تروریسم هستیم. این روز و روزگار نباید پی گرفته شود.» به باور وی، پیامش برای رهبران جهان، روشن و ساده است:
«از تنش پرهیز کنید! بیشینه خویشتنداری از خود نشان دهید! گفتگو را دوباره بیاغازید و همکاری‌های جهانی را از سر بگیرید!»

بنیاد داده ها، برگرفته از خبرخوانِ تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا» به تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۳۹۸ با ویرایش، پارسی و فشرده نویسی درخور از اینجانب:  ب. الف. بزرگمهر است.

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!