«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ مرداد ۱۸, دوشنبه

کَاَنَّهُ گاهی از خودمان هم شک برمان می دارد ... ـ بازپخشش

دشمن به ولایت مان ملخ می فرستد؛ در کار خدا انگولک می کند و بجای باران، تندآب راه می اندازد؛ در شهر بزرگی چون تهران می گوزد و بوی گند همه جا را برمی دارد ... توفان هم کار خودشان است.* مسوولین ما هم البته بیکار ننشسته و در برابرشان، «حشره شعبی» پرورش داده، بزرگ کرده اند؛ حشره هایی پرخور و گزنده که نیش شان برسد، خودمان را هم خواهند گزید. دشمن در همه جای این ولایت، حیّ و حاضر و آماده برای آسیب رساندن به ماست. کَاَنَّهُ گاهی از خودمان هم شک برمان می دارد ...

ب. الف. بزرگمهر   ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۸

https://www.behzadbozorgmehr.com/2019/07/blog-post_22.html

* شمار آسیب دیدگان از توفان گرد و خاک در سیستان و بلوچستان به ۲۱۵ تن رسید.هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!