«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ خرداد ۱۳, سه‌شنبه

آنچه آن هنگام شدنی نبود، اکنون بیش از پیش شدنی است! ـ بازانتشار

بله! ولی آنچه آن هنگام شدنی نبود و از هیچگونه چشم اندازی برخوردار نبود، اکنون بیش از پیش شدنی است و دو برآمد تاریخی چشمگیر نیز داشته است: «کمون پاریس» و «انقلاب سترگ اکتبر روسیه»!

ناکسان را می توان و باید در همه جای جهان از آن بالا سرنگون نمود. زمینه و روند «عینی» آن از پیش از یک سده پیش فراهم شده و نه تنها آن دو نمونه که نمونه های کوچک و بزرگ دیگری گواه شدنی بودن آن است؛ آنچه انجام کار را با دشواری های فراوان روبرو نموده، نه نیروهای راست و فراراست در کالبد راستین خود، آنگونه که برخی چنین می پندارند یا برخی دیگر چنین وانمود می کنند که مزدوران کارکشته ی همین نیروها در کالبد رنگین کمانی از "چپ" در همه جاست. برای راهگشایی، در نخستین گام باید حساب و کتاب خود را با همه ی اینگونه مزدوران در هر رده ی اجتماعی که جای دارند، تسویه نمود؛* آنگاه هم سنگرها و پیشانی های نبرد بهتر دیده خواهند شد و هم چشم انداز همبودی دادگرانه در پهنه ی جهانی یا همانا «سوسیالیسم» روشن تر خواهد شد. دشواری کار در زمینه و روند «ذهنی» آن است.

ب. الف. بزرگمهر   ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۵


* در اینجا دانسته و آگاهانه، گرایش های زمینه ساز طبقاتی و تاریخی چنان رنگین کمانی را نادیده گرفته ام!

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!