«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ خرداد ۱۷, شنبه

مذاکره نکردیم؛ گفتگو کردیم! ـ بازانتشار

ـ خوب! حالا به مردم چی بگیم؟!

ـ هیچی! بگو مذاکره نکردیم؛ گفتگو کردیم!

ب. الف. بزرگمهر   پنجم خرداد ماه ۱۳۹۸


«بیش از دو دهه است که در جهت روشنگری و تبیین سیاست‌های جمهوری اسلامی با نخبگان سیاسی غیردولتی آمریکا شامل اعضای کنگره (که مقام دولتی محسوب نمی‌شوند) گفت‌وگو و تبادل نظر می‌شود. این افراد نه مقام دولتی هستند و نه اختیار مذاکره دارند و نه مسوولین ایران با آنها مذاکره کرده و یا خواهند کرد. هدف این گونه دیدارها ـ که البته وقت و نیروی زیادی نیز از وزیر امور خارجه در سفرهای فشرده ایشان می‌گیرد ـ جلوگیری از تأثیرگذاری گروه‌های فشار همچون ”گروه بی“ بر جامعه سیاسی و افکار عمومی آمریکاست و به همین دلیل هم با واکنش شدید و عصبانیت تندروها مواجه می‌شود.»

دوپهلوگویی عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور بیرونی رژیم خرموشی، درباره ی دیدارهای پنهانی قره نوکر «یانکی» ها: «سیّد از خر جسته» با یکی از نمایندگان مجلس «یانکی» ها، برگرفته از «خبرگزاری قرآن»  چهارم خرداد ماه ۱۳۹۸ (برنام از آن من است. ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!