«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ خرداد ۱۳, سه‌شنبه

بهانه ای هم در کار نباشد، آن را می سازند! ـ بازانتشار

«من تنها کسی هستم که بخاطر آپارتمانی که از آنِ خودم نیست، زیر پیگرد دادگستری قرار گرفتم.»

آش به اندازه ای شور بود که خبرگزاری امپریالیستی ـ سیونیستی «رویترز»، درباره ی فرمان زندانی شدن  «لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا»، رییس‌جمهوری پیشین برزیل که توده های میلیونی مردم آن کشور از وی با نام کوتاه شده و دوست داشتنی «لولا» نام می برند، نوشت:
«زندانی شدن لولا زدودن یکی از پرنفوذترین سیاستمداران برزیل از پهنه ی سیاست را در پی خواهد داشت؛ در حالیکه وی از بخت بسیاری برای پیروزی در گزینش ریاست جمهوری این دوره ی برزیل که امسال برگزار می‌شود، برخوردار بود.»

وی بخاطر آپارتمانی که از آن خودِ وی نبوده و نیست به دریافت رشوه متهم شد. اتهامی بس ناجوانمردانه، سر تا پا دروغ و ریشخندآمیز با آماج از میان بردن بخت رییس جمهور شدن دوباره ی وی!

«دیوان عالی برزیل»، واپسین درخواست «لولا دا سیلوا»ی هفتاد و دو ساله برای بازبینی در فرمان دادگاه را رد کرد. بر بنباد قانون های برزیل، کسانی که در دادگاه گناهکار شناخته می شوند، برای هشت سال از نامزدی در گزینش های ریاست جمهوری و دیگر گزینش های آن کشور کنار نهاده می‌ شوند.

بنیاد خبر، برگرفته از تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا» به تاریخ ۱۸ فروردین ماه ۱۳۹۷ است که از سوی اینجانب ویرایش و بازنویسی شده است.  ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!