«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ خرداد ۲۹, پنجشنبه

خودِ من با آنکه سن و سالی بهم زده ام ... ـ بازانتشار

«در بخش زیادی از پرونده‌های کودک‌آزاری، لباس‌ها و پوشش و ظاهر شیک بچه‌ها عامل محرک برای کودک‌آزارها است؛ به عنوان نمونه در پرونده کودک‌آزاری و قتل دختر هفت ساله افغانستانی که هفتم فروردین گذشته در شهرک شهید رجایی مشهد رخ داد، قاتل موهای زیبای این دختر را عامل محرکی برای انجام کودک‌آزاری بیان کرده بود.»* از شما چه پنهان، خودِ من با آنکه سن و سالی بهم زده ام، شب هایی که به شوهرم کُس می دهم، موهایم را با چادر می پوشانم تا مبادا خدای ناکرده، بیش از اندازه تحریک شده، کار به جاهای باریک تر بکشد.

ب. الف. بزرگمهر   ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۷


* نیره عابدین‌زاده، معاون دادستان عمومی و انقلاب خراسان رضوی، در چهارمین «همایشِ سلامت مادر و فرزند»، مشهد ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۷

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!