«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ خرداد ۱۳, سه‌شنبه

حقوقی بانمک تر از حقوق شهروندی در ولایت مان سراغ دارید؟! ـ بازانتشار

ما این درخواست [بازرسی از بازداشتگاه ها] را دادیم که در حال بررسی است؛ ولی هنوز بازرسی انجام نشده است ... دولت اجرای منشور حقوق شهروندی را از خانواده خود شروع کرده است و پیگیری زیادی می‌کند که مفاد «منشور حقوق شهروندی» به درستی اجرا شود؛ اما بخش‌هایی از حقوق شهروندی، مربوط به سایر دستگاه‌هاست و از سویی هم رییس‌جمهور مسوول اجرای قانون اساسی است که در قانون اساسی هم به حقوق ملت تصریح شده است ... ما دنبال برقراری تعامل هستیم و انشاءالله این تعامل فراهم می‌شود؛ اما باید ببینیم چه زمانی این تعامل برقرار می‌شود.

گزیده سخنان «شهین ننه»، دستیار ویژه ی آخوند پفیوز امنیتی: حسن فریدون روحانی شده در امور «حقوق شهروندی»، «ایسنا» ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶ (با ویرایش و بازنویسی درخور از سوی اینجانب:  ب. الف. بزرگمهر)

پاسخ از زبان «سازمان امنیت رژیم سگ مذهبان اسلام پیشه»:
برای اروپایی ها و جاهای دیگر نمایش پشتیبانی از حقوق شهروندی می دهید؟! با خود اندکی هم شده، اندیشیده اید که پس از رویدادهای کنونی، آن ها دیگر نمی توانند این نمایش ها را جایی خرج کنند؟ اندکی شکیبا باشید تا آب ها از آسیاب بیفتد؛ پس از آن، انشاء الله در بازداشتگاه ها را تاق باز خواهیم کرد تا در هر سوراخ سُنبه ای که دل تان خواست، سرتان را فرو کنید و گوشی بجنبانید؛ بگذارید کارمان به پایان برسد؛ هنوز شماری در نوبت هستند ...

ب. الف. بزرگمهر    ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!